Phát triển nông nghiệp công nghệ cao-cần sự giúp sức (04/07/2020 14:06)

Phát triển nông nghiệp công nghệ cao là xu thế tất yếu nhằm tạo ra những đột phá mới, đảm bảo nông nghiệp tăng trưởng ổn định với năng suất, chất lượng và giá trị gia tăng cao. Để phát triển bền vững các vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, Vĩnh Phúc đã có nhiêu cơ chế, chính sách để đỡ đầu, khuyến khích các đơn vị tham gia vào lĩnh vực này.

Nhiều doanh nghiệp, Hợp tác xã tham gia vào lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh đang theo hướng đi đó là phát triển nông nghiệp an toàn, đầu tư công nghệ để thay đổi phương thức sản xuất, tạo ra giá trị sản phẩm cao hơn, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng về sử dụng các sản phẩm đảm bảo chất lượng. Để phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại, tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành nghị quyết về chính sách hỗ trợ đặc thù, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2016-2020. Trong đó, tập trung hỗ trợ đầu tư cơ sở chăn nuôi gia súc, vùng sản xuất rau an toàn theo quy trình Vietgap; hỗ trợ trồng cây dược liệu và cơ sở chế biến. Bên cạnh đó, Liên Minh Hợp tác xã cũng là đơn vị tích cực giúp sức cho các mô hinh, dự án, tạo điều kiện về vốn để các đơn vị mạnh dạn đầu tư công nghệ trong sản xuất nông nghiệp.

Hợp tác xã Rau, hoa Tam Dương của anh Đỗ Trung Kiên, tuy thời gian thành lập chưa lâu, nhưng đây là một trong những Hợp tác xã đầu tư khá bài bản về công nghệ để trồng Rau và Hoa. Anh Kiên đã dành hơn 4 tỷ đồng để đầu tư hệ thống nhà lưới công nghệ cao với hệ thống tưới tiêu tự động, hiện đại để trồng các loại rau, quả, hoa có giá trị kinh tế cao. Anh Kiên mong muốn nhân rộng hơn nữa những mô hình sản xuất an toàn, chất lượng để người dân được dùng những sản phẩm tốt và từng bước thay đổi thói quen của người nông dân trong sản xuất. Để thay đổi được thói quen trong sản xuất, rất cần sự hỗ trợ, giúp sức của ngành nông nghiệp. Bởi chi phí để ứng dụng công nghệ vào sản xuất khá cao so với cách sản xuất truyền thống, không phải đơn vị nào cũng có vốn để đầu tư.

Phát triển nông nghiệp công nghệ cao đang là xu hướng. Phương thức này tiếp cận những công nghệ tiên tiến, hiện đại nhằm tạo ra bước đột phá về năng suất, cải thiện chất lượng nông sản, bảo đảm sự phát triển bền vững của nông nghiệp cũng là để bảo vệ sức khỏe và môi trường sống của chính chúng ta./.

Thùy LinhXem phản hồi

 
Tin khác