Phổ biến pháp luật về tiêu chuẩn và đo lường sở hữu trí tuệ (10/12/2018 08:12)

Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với UBND huyện Lập Thạch tổ chức lớp tập huấn, tuyên truyền phổ biến pháp luật về tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng, sở hữu trí tuệ, sở hữu công nghiệp và ghi nhãn mác sản phẩm, nhãn hàng hóa.

Thông qua lớp tập huấn giúp cán bộ khuyên công, trưởng thôn dân cư và các hộ kinh doanh nắm được những nội dung cơ bản về: pháp luật về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, chất lượng, sản phẩm hàng hóa; pháp luật về Đo lường; nhãn hiệu; pháp luật về ghi nhãn sản phẩm, hàng hóa và một số văn bản pháp luật khác về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; các hoạt động thanh tra, kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính và giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực khoa học và công nghệ. Định hướng người tiêu dùng trong việc lựa chọn hàng hóa, phòng chống hàng giả, hàng nhái, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng./

Thanh Hương/Trung tâm VHTT-TT huyện  Lập ThạchXem phản hồi

 
Tin khác