Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình làm việc tại Vĩnh Phúc (13/07/2020 17:48)

Sáng 13/7, Đoàn công tác Ban Chỉ đạo (BCĐ) cải cách hành chính của Chính phủ do đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng BCĐ cải cách hành chính của Chính phủ làm Trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra tại tỉnh Vĩnh Phúc về tình hình, kết quả thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2021; kết quả thực hiện các chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020. Cùng đi có đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; lãnh đạo một số bộ, ngành và Văn phòng Chính phủ. Tiếp và làm việc với Đoàn có đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Vũ Chí Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố.

Báo cáo với Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình và đoàn công tác, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì cho biết: Những năm qua, công tác cải cách hành chính của tỉnh đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các mặt như: cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cải cách tài chính công, hiện đại hóa nền hành chính. Đặc biệt, thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước, giai đoạn 2011 - 2021, tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp quyết liệt, đồng bộ như: Tăng cường thực hiện các giải pháp, sáng kiến đẩy mạnh cải cách quá trình giải quyết thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; rút ngắn quy trình xử lý, cắt giảm thời gian và chi phí thực hiện 825 thủ tục hành chính; kiện toàn và triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại 100% sở, ngành; áp dụng phần mềm Zalo trong việc tra cứu, thông báo tình trạng giải quyết và kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính của người dân, doanh nghiệp. Hiện 100% các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thànhphố đã được đầu tư xây dựng hệ thống mạng nội bộ, kết nối Internet; việc xử lý hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường mạng được triển khai đồng bộ đến 20/20 sở, ban, ngành, 9/9 huyện, thành phố và 136 xã, phường, thị trấn; đã có 366 danh mục thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thực hiện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Thực hiện các chính sách dân tộc năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020, Vĩnh Phúc đã bố trí 28,5 tỷ đồng từ ngân sách để triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả chính sách dân tộc trên tất cả các lĩnh vực: kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Đến cuối năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo vùng dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh còn 5,5%, thấp hơn so với cả nước là 22,2%, tỷ lệ hộ cận nghèo còn 12,2%, thấp hơn so với cả nước là 13,2%.

Phát biểu với Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình và đoàn công tác, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan đã làm rõ thêm kết quả đạt được cũng như những mục tiêu, định hướng của tỉnh đã đặt ra để phát triển kinh tế nói chung và thực hiện Chương trình cải cách hành chính nói riêng trong thời gian tới. Đồng chí khẳng định, bên cạnh nỗ lực của tỉnh, rất cần sự hỗ trợ, giúp đỡ của Chính phủ. Đồng chí đề nghị Chính phủ sớm ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2021-2030 và Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025 làm cơ sở để địa phương triển khai thực hiện. Cần có thêm những cơ chế, chính sách riêng dành cho những tỉnh có nguồn thu ngân sách lớn nhằm tái đầu tư phát triển xã hội và khuyến khích đội ngũ cán bộ công chức, viên chức nâng cao khả năng sáng tạo, hăng say lao động, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Kết luận buổi kiểm tra, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình ghi nhận và đánh giá cao kết quả Vĩnh Phúc đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh: Vĩnh Phúc là tỉnh có vai trò rất quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế khu vực và quốc gia, vì vậy, trong thời gian tới, tỉnh cần tiếp tục phát huy các tiềm năng, thế mạnh lớn của tỉnh trong phát triển công nghiệp, du lịch, dịch vụ, lâm nghiệp và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; bảo đảm gắn kết chặt chẽ công tác cải cách hành chính với thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; nâng cao chất lượng đời sống người dân, đặc biệt đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cũng đã lưu ý một số nhiệm vụ trọng tâm mà tỉnh cần thực hiện đó là: Gắn cải cách hành chính, thực hiện các chính sách dân tộc với việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 04 của BCH T.Ư Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tăng cường tuyên truyền, quán triệt các chủ trương, quan điểm, Nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về cải cách hành chính và công tác dân tộc; Thúc đẩy tiến độ triển khai các nhiệm vụ xây dựng Chính phủ điện tử theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy hành chính tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; gắn kết chặt giữa các chính sách tinh giản biên chế với thực hiện nghiêm quy định của Chính phủ về đánh giá công chức, viên chức, tăng cường công tác theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức nói chung, cán bộ làm công tác dân tộc thực hiện chính sách dân tộc nói riêng; tập trung phát triển kinh tế - xã hội bền vững cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Trước đó, Đoàn công tác BCĐ cải cách hành chính của Chính phủ đã tới thăm mô hình trồng cây dược liệu Ba kích, chăn nuôi gia cầm và sản xuất đồ mộc của gia đình bà Lý Thị Man, dân tộc Sán Dìu ở Thôn Đồng Giếng, xã Đạo Trù, huyện Tam Đảo và kiểm tra thực tế tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh./.

Đặng ThưởngXem phản hồi

 
Tin khác