Phụ nữ Trung Kiên làm theo gương Bác (04/07/2020 14:22)

Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các cấp Hội Phụ nữ Xã Trung Kiên, huyện Yên Lạc luôn gương mẫu, tận tụy, năng động trong công việc và góp phần đưa công tác Hội và phong trào phụ nữ trên địa bàn ngày càng đi lên, thúc đẩy sự phát triển chung của địa phương.

Xác định học tập và làm theo Bác từ những việc làm thường xuyên, cụ thể, Hội LHPN Xã Trung Kiên đã lựa chọn và tuyên truyền vận động hội viên tự giác thực hiện mô hình “gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới, xây dựng cảnh quan như: Tổ chức thu gom rác thải, trồng các con đường hoa tại mọi đường làng ngõ xóm, gắn biển các đoạn đường Chi hội Phụ nữ tự quản và ra quân tổng vệ sinh môi trường vào ngày chủ nhật tuần đầu của tháng.

Để hội viên có kiến thức kinh nghiệm trong sản xuất, chăn nuôi, trong 5 năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ Xã Trung Kiên đã động viên các chị em phụ nữ tích cực tham gia các lớp tập huấn, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trồng trọt chăn nuôi, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hàng hóa. Có vốn và kiến thức, nhiều gia đình hội viên phụ nữ đã mạnh dạn đầu tư sản xuất quy mô lớn cho hiệu quả kinh tế cao góp phần ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Thông qua việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã khơi dậy ý thức thi đua học tập, lao động sáng tạo trong mỗi cán bộ hội viên phụ nữ trên địa bàn xã, từ đó, giúp mỗi cán bộ, hội viên nhận thức sâu sắc thêm những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của Người. Đồng thời tạo nên phong trào thi đua sôi nổi trên mọi lĩnh vực của đời sống và trong từng hoạt động của Hội./.

Thu ThủyXem phản hồi

 
Tin khác