Phụ nữ xã Hoàng Hoa tích cực tham gia phát triển kinh tế (03/07/2020 17:15)

Tích cực tham gia chuyển đổi cơ cấu kinh tế, góp phần xây dựng cuộc sống ấm no, các hội viên phụ nữ xã Hoàng Hoa, huyện Tam Dương đã tích cực lao động, sản xuất góp phần giảm tỷ lệ hội viên nghèo.

Là một xã thuần nông, kinh tế phụ thuộc chính vào sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi gia cầm. Hiện nay tổng số đàn gia cầm trong xã đã lên đến 530 nghìn con, có tới trên 50% số gia đình hội viên tham gia. Nhiều mô hình tổ liên kết giúp đỡ nhau trong các chị em được hình thành, đặc biệt là để chăn nuôi có hiệu quả và tăng khả năng cạnh tranh mô hình tổ hợp tác liên kết sản xuất chăn nuôi gà sạch được thành lập.

Tham gia vào tổ sản xuất các thành viên sẽ có ý thức hơn trong việc thực hiện chăn nuôi an toàn, đồng thời được hỗ trợ vốn, hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi hiệu quả. Nhờ đẩy mạnh việc tuyên truyền vận động và khuyến khích hội viên phụ nữ tích cực tham gia phát triển kinh tế, trên địa bàn xã đã xuất hiện ngày càng nhiều mô hình hội viên phụ nữ làm kinh tế giỏi, các giống cây, con mới được đưa vào nuôi, trồng tại địa phương đã đem lại mức thu nhập ổn định cho các gia đình. Hiện nay với khoảng gần 1.400 hội viên phụ nữ số hội hội viên nghèo giảm chỉ còn chưa đến 2%. Có điều kiện kinh tế chị em phụ nữ sẽ có điều kiện tốt hơn để chăm sóc, nuôi dạy con cái và xây dựng gia đình hạnh phúc./.

Lê HươngXem phản hồi

 
Tin khác