Qui định mức đầu tư khi chuyển đổi mục đích sử dụng rừng (04/08/2019 16:00)

UBND tỉnh vừa ban hành quyết định số 1661 phê duyệt đơn giá đầu tư bình quân để thực hiện trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, tổng dự toán cho 1ha trồng rừng sản xuất hơn 54 triệu đồng, trong đó, trồng, chăm sóc, bảo vệ năm thứ nhất hơn 40 triệu đồng; chăm sóc, bảo vệ năm thứ hai gần 9 triệu đồng; chăm sóc, bảo vệ năm thứ ba hơn 5 triệu đồng. Tổng dự toán cho 1ha rừng phòng hộ, rừng sản xuất hơn 70 triệu đồng. Trong đó, trồng, chăm sóc, bảo vệ năm thứ nhất hơn 43 triệu đồng; chăm sóc, bảo vệ năm thứ hai gần 13 triệu đồng; chăm sóc, bảo vệ năm thứ ba hơn 7 triệu đồng; chăm sóc, bảo vệ năm thứ tư hơn 7 triệu đồng.

UBND tỉnh giao Sở NN&PTNT có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các chủ dự án thực hiện trồng rừng thay thế và các chủ dự án không đủ điều kiện tổ chức trồng rừng thay thế trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định. 

Đặng ThưởngXem phản hồi

 
Tin khác