Quốc hội thảo luận về Luật Giáo dục (sửa đổi) và Luật Kiến trúc (21/05/2019 16:15)

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV, ngày 21/5, Quốc hội làm việc tại hội trường thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Giáo dục (sửa đổi) và dự án Luật Kiến trúc.

Buổi sáng, Quốc hội thảo luận dự án Luật Giáo dục (sửa đổi). Theo đó, một số nội dung cơ bản của dự thảo luật đã được tiếp thu, chỉnh lý, như: không quy định triết lý giáo dục thành một điều khoản riêng mà thể hiện qua các quy định về mục tiêu, tính chất, nguyên lý và quan điểm phát triển giáo dục; Để thể hiện rõ tính chất “mở”, “liên thông” và mục tiêu “hướng nghiệp”, “phân luồng” của hệ thống giáo dục quốc dân, Dự thảo Luật đã bổ sung một số điều khoản quy định cụ thể về hướng nghiệp, phân luồng và liên thông. Dự thảo Luật chỉ quy định thi tốt nghiệp THPT và không quy định phương thức cũng như quy mô tổ chức. Việc tuyển sinh cao đẳng, đại học của các cơ sở giáo dục được thực hiện theo cơ chế tự chủ quy định bởi Luật Giáo dục đại học và Luật Giáo dục nghề nghiệp.

Nhiều đại biểu đề nghị quy định rõ hơn về Khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân và Khung trình độ quốc gia Việt Nam; làm rõ tính chất mở, liên thông, phân luồng và bổ sung chính sách, cơ chế để thực hiện phân luồng, liên thông; quy định chuẩn đầu vào đối với các ngành nghề đặc thù. Một số đại biểu đề nghị quy định chặt chẽ về tuyển sinh, đào tạo sư phạm để bảo đảm chất lượng và số lượng theo yêu cầu. Dự kiến, dự án Luật Giáo dục sửa đổi sẽ được thông qua tại kỳ họp này.

Buổi chiều cùng ngày, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật Kiến trúc. Các đại biểu đều thống nhất quan điểm việc ban hành Luật Kiến trúc là phù hợp với yêu cầu phát triển và quản lý hoạt động kiến trúc hiện nay. Nhiều ý kiến băng khoăn khi dự án luật quy định giao UBND cấp tỉnh quy định về bản sắc văn hóa kiến trúc, bởi lẽ nếu mỗi địa phương xây dựng một quy định riêng sẽ tạo ra sự thiếu thống nhất, trong khi đó bản sắc kiến trúc là thứ cần có sự thống nhất chung. Các đại biểu cho rằng nên giao cho một cơ quan, cụ thể ở đây là Bộ Xây dựng quy định về bản sắc văn hóa kiến trúc.

Lỗ HiếuXem phản hồi

 
Tin khác