Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh (22/07/2019 10:18)

Theo đó, đối tượng chịu sự điều chỉnh của quyết định là người dạy thêm, người học thêm và các tổ chức, cá nhân tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm hoặc có liên quan đến hoạt động dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh. Việc phụ đạo cho những học sinh học lực yếu, kém, bồi dưỡng học sinh giỏi thuộc trách nhiệm của nhà trường, không thu tiền của học sinh, không coi là dạy thêm, học thêm./.

Hải ThànhXem phản hồi

 
Tin khác