Ra lệnh điều tiết nước hồ Đại Lải (15/08/2020 17:41)

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN hồ Đại Lải, hồi 07 giờ ngày 15/8/2020, mực nước hồ Đại Lải đã lên tới cao trình Cost (+20.46m). Theo dự báo của Đài KTTV tỉnh Vĩnh Phúc, từ chiều ngày 15/8/2020 đến ngày 19/8/2020 trên khu vực tỉnh Vĩnh Phúc sẽ có mưa vừa, mưa to. Để đảm bảo an toàn hồ Đại Lải; tính mạng, tài sản của nhà nước và Nhân dân. Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Vĩnh Phúc ra lệnh điều tiết nước Hồ Đại Lải Cho Ban Chỉ huy PCTT&TKCN hồ Đại Lải, thành phố Phúc Yên.

1. Điều tiết nước hồ Đại Lải duy trì đảm bảo đạt Cost (+ 20.45 m) theo đúng quy trình điều tiết; (Ban Chỉ huy PCTT&TKCN hồ chủ động điều tiết lưu lượng xả, để đảm bảo an toàn hồ và nhu cầu nước cho sản xuất, sinh hoạt của Nhân dân); thời gian bắt đầu xả từ 10 giờ 30' ngày 15/8/2020.

2. Triến khai lực lượng, phương tiện, vật tư theo phương án trọng điểm PCTT&TKCN hồ Đại Lải đã duyệt; triển khai ngay lực lượng chốt chặn tại các ngầm, tràn qua đường nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và các phương tiện giao thông qua tràn, ngầm trong thời gian điều tiết. Thông báo cho các địa phương vùng hạ du đập (vùng ảnh hưởng) về tình hình điều tiết xả nước hồ để các địa phương có phương án phòng tránh ngập úng và lập các chốt canh gác tại các ngầm, tràn bị ngập Đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân vùng hạ du theo phương án trọng điểm đã được duyệt.

3. Theo dõi chặt chẽ diễn biến của hồ, tăng cường công tác tuần tra canh gác 24h/24h, phát hiện và xử lý kịp thời mọi hư hỏng xảy ra; Báo cáo kịp thời, đầy đủ mọi diễn biến về Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh theo số điện thoại: 0211.3862.518; Fax: 0211.3861.721 địa chỉ Email: pclbvp@gmail.com.

Đào HiếuXem phản hồi

 
Tin khác