Rà soát kịp thời chi trả đúng đối tượng (20/05/2020 18:14)

Vĩnh Phúc đã thực hiện xong việc chi trả tiền hỗ trợ do ảnh hưởng của Covid-19 cho 3 nhóm đối tượng. Hiện nay các địa phương đang tiếp tục rà soát các nhóm đối tượng còn lại để có danh sách từng trường hợp cụ thể thực hiện chi trả hỗ trợ kịp thời theo quy định.

Một trong những khó khăn của các địa phương khi thực hiện rà soát các nhóm đối tượng, đó là phải đối chiếu từng trường hợp, bởi sẽ dễ bị trùng lặp các đối tượng thuộc diện được nhận hỗ trợ.

Tại xã Văn Quán, huyện Lập Thạch vừa qua trong quá trình thực hiện rà soát, cũng đã có trên 10 trường hợp trùng lặp đối tượng, theo địa phương này cho biết, một đối tượng có thể thuộc diện được hưởng chế độ của nhiều nhóm đối tượng khác nhau. Do vậy, để đảm bảo mỗi người chỉ được hưởng một chế độ thì công tác rà soát để tránh trùng lặp phải hết sức cẩn trọng.

Chị Khổng Thị Trâm, ở Thị Trấn Lập Thạch, huyện Lập Thạch thuộc hộ cận nghèo, đồng thời chị Trâm cũng thuộc đối tượng rà soát lao động tự do. Vừa qua thực hiện việc chi trả hỗ trợ cho hộ nghèo, cận nghèo, chị Trâm cũng đã được hưởng số tiền hỗ trợ là 750 nghìn đồng/3 tháng hỗ trợ, chưa kể các nhân khẩu khác trong gia đình chị.

Vì có các mức hỗ trợ khác nhau, do vậy để tránh thiệt thòi cho những người như chị Trâm, ngành Lao động Thương binh và Xã hội đã có phương án trình UBND tỉnh xem xét để người dân được hưởng chế độ ở mức cao nhất, vừa đảm bảo mỗi người chỉ được hưởng một chế độ, tránh trùng lặp và cũng đáp ứng được tiêu chí: đảm bảo quyền lợi cao nhất cho dân. 

Thùy LinhXem phản hồi

 
Tin khác