Sáp nhập để nâng cao chất lượng giáo dục (21/05/2020 18:38)

Thực hiện Đề án 01 của Tỉnh ủy, Ngành Giáo dục và Đào tạo đã sắp xếp lại mạng lưới trường lớp theo hướng tinh gọn, hiệu quả, tạo chuyển biến tích cực trong việc nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo.

Thực hiện chủ trương sáp nhập, năm học 2017-2018, Trường THPT Trần Nguyên Hãn và Trường THPT Văn Quán, huyện Lập Thạch được sáp nhập thành một đơn vị trường học mang tên Trường THPT Trần Nguyên Hãn. Bước đầu, khi mới thực hiện cũng gặp một số khó khăn, tuy nhiên, sau khi sáp nhập việc giảng dạy của trường được thuận lợi hơn bởi giáo viên được phân công, điều chỉnh phù hợp, không còn tình trạng thiếu giáo viên ở các bộ môn, cùng với đó, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học được đáp ứng,  nhờ vậy chất lượng giáo dục được nâng lên.

Sau 3 năm triển khai thực hiện Đề án 01, Ngành Giáo dục và Đào tạo đã tinh giản được 5 phòng ban trực thuộc Sở, 46 trường học. Cán bộ quản lý được sắp xếp, bố trí hợp lý hơn. Việc sáp nhập và tinh giảm bộ máy tổ chức cũng như các đơn vị trường học được thực hiện đúng quy trình và đảm bảo tính khoa học, minh bạch nên đã phát huy được hiệu quả tích cực. Qua đây, giúp từng cán bộ giáo viên yên tâm công tác, gắn bó với sự nghiệp trồng người để từng bước hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ của ngành đề ra.

Dựa trên những kết quả ban đầu và những tồn tại, hạn chế, Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục điều chỉnh việc tổ chức sáp nhập trường học theo hướng tinh gọn nhưng vẫn đảm bảo tính hiệu quả, thuận lợi cho việc học tạp của con em nhân dân và phù hợp với đặc điểm của từng địa phương. 

Thu Hoài 

 Xem phản hồi

 
Tin khác