Sơ kết công tác Thuế 6 tháng đầu năm 2020 (08/07/2020 17:48)

Sáng 8/7, Tổng cục Thuế tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác thuế 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm.


Trong 6 tháng đầu năm 2020, Tổng cục Thuế đã chỉ đạo cơ quan thuế các cấp thực hiện đồng bộ các biện pháp quản lý thuế. Tuy nhiên do Covid-19  diễn biến phức tạp nên đã ảnh hưởng không nhỏ đến công tác thuế trong nước. Kết quả thu ngân sách nhà nước do Tổng cục Thuế quản lý ước đạt trên 574.000 tỉ đồng, bằng 45,8% so với dự toán pháp lệnh, bằng 96,1% so với cùng kỳ năm 2019. 34/63 địa phương có tiến độ thu lũy kế 6 tháng đảm bảo tiến độ thực hiện dự toán. Công tác tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế cũng như công tác thanh tra, kiểm tra thuế được tăng cường. Triển khai Nghị quyết số 42 về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch covid-19, đến hết ngày 30/6, cơ quan thuế các cấp đã tiếp nhận, hỗ trợ hơn 25.200 hồ sơ của các hộ kinh doanh được UBND cấp xã chuyển tiếp.

Về nhiệm vụ, giải pháp công tác thuế 6 tháng cuối năm 2020, ngành Thuế phấn đấu thực hiện hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước ở mức cao nhất. Giảm số tiền nợ thuế xuống dưới 5% tổng thu ngân sách nhà nước năm 2020. Tăng cường công tác hỗ trợ người nộp thuế để đảm bảo các Nghị quyết, Nghị định của Chính phủ về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, cá nhân thực sự đi vào cuộc sống. Tiếp tục cải cách thủ tục hành hành, tạo thuận lợi cho người nộp thuế, hỗ trợ khởi nghiệp./.

Phương LiênXem phản hồi

 
Tin khác