Sơ kết mô hình “Cụm liên kết đảm bảo an ninh trật tự” (14/11/2018 08:00)

Ban chỉ đạo Cụm liên kết đảm bảo an ninh trật tự vừa tổ chức hội nghị sơ kết mô hình “Cụm liên kết đảm bảo an ninh trật tự” năm 2018.

Tháng 11/2014, Công an tỉnh phối hợp với Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Cục thống kê, và Tỉnh Đoàn thanh niên xây dựng mô hình “Cụm liên kết đảm bảo an ninh trật tự” và duy trì hoạt động thường xuyên từ đó đến nay. Trong năm 2018, các cơ quan trong Cụm đã thường xuyên phối hợp nắm bắt tình hình, tư tưởng, quan hệ của cán bộ, đảng viên trong cơ quan để kịp thời uốn nắn, không để xảy ra hiện tượng tha hóa phẩm chất đạo đức, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đặc biệt là làm tốt công tác tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, các đối tượng phản động trong và ngoài nước. Các cơ quan trong Cụm liên kết còn thường xuyên phối hợp, trao đổi thông tin với Công an phường Đống Đa về các dấu hiệu, hiện tượng phức tạp xảy ra trên địa bàn, từ đó chủ động biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn./.

Thu ThủyXem phản hồi

 
Tin khác