Tam Đảo cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội (22/02/2020 19:26)

Ban Thường vụ Huyện ủy Tam Đảo họp cho ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, đã thảo luận và cho ý kiến đóng góp vào dự thảo báo cáo Chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện khóa IV, trong đó tập trung chủ yếu vào các chỉ tiêu cụ thể về Kinh tế, Văn hóa xã hội – môi trường, công tác xây dựng Đảng, chính quyền, thống nhất về mặt nội dung và chỉ tiêu cụ thể cho từng lĩnh vực từ đó sửa đổi, bổ sung và hoàn chỉnh Văn kiện Đại hội.

Ban Thường vụ Huyện ủy cũng  đề nghị Tiểu Ban Văn kiện Đại hội, Ban Biên tập tiếp thu các ý kiến, tiếp tục bổ sung về định hướng phát triển của huyện trong  năm 5 tới, phải thể hiện được sự đổi mới, khởi sắc và mục tiêu phấn đấu của huyện trong năm 5 tới sẽ là Thị xã đặc sắc về du lịch.

 

 Trần LuậnXem phản hồi

 
Tin khác