Tam Đảo giảm nghèo bền vững (17/12/2019 08:30)

Thực hiện hiệu quả chính sách hỗ trợ người dân giảm nghèo, tận dụng, khai thác tiềm năng thế mạnh của địa phương trong phát triển nông nghiệp, du lịch, dịch vụ là những giải pháp mà huyện Tam Đảo đang tập trung thực hiện nhằm nâng cao thu nhập và giảm nghèo bền vững cho người dân.

Những năm trước đây, do sử dụng những giống vật nuôi, cây trồng truyền thống nên năng suất và hiệu quả kinh tế mang lại cho người dân xã Bồ Lý, huyện Tam Đảo chưa cao, đời sống gặp nhiều khó khăn. Từ thực tế đó, xã Bồ Lý đã vận động nhân dân đổi mới tư duy, thay đổi cách nghĩ, cách làm, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi nhằm nâng cao thu nhập trên cùng một đơn vị diện tích, đưa khoa học, kỹ thuật vào áp dụng trong sản xuất, thâm canh tăng vụ. Trong đó, xã xác định lấy việc duy trì, phát triển cây Na dai và tập trung phát triển quy mô chăn nuôi bò sữa là những cây, con giống chủ lực để nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững cho người dân địa phương.

Hiện nay, chăn nuôi Bò Sữa trên địa bàn xã Bồ Lý chủ yếu tập trung tại thôn Cầu Chang và một số hộ dân lân cận. Từ việc chăn nuôi Bò Sữa mà nhiều hộ dân trên địa bàn đã vươn lên thoát nghèo, có điều kiện mở rộng quy mô sản xuất và phát triển kinh tế gia đình.

Thực hiện chính sách giảm nghèo huyện Tam Đảo đã triển khai nhiều chương trình, giải pháp hướng tới mục tiêu giảm nghèo bền vững. Chỉ đạo các xã tiến hành điều tra từng thôn, từng hộ, qua đó, tìm rõ nguyên nhân nghèo của các hộ để có biện pháp hỗ trợ phù hợp, tạo điều kiện cho hộ nghèo được tiếp cận với các dịch vụ xã hội và chính sách ưu đãi tín dụng, từ đó, có vốn đầu tư phát triển kinh tế gia đình, vươn lên thoát nghèo. Đồng thời, chú trọng công tác hỗ trợ, giải quyết việc làm cho lao động địa phương và tập trung phát triển các cây, con giống có giá trị kinh tế phục vụ dịch vụ, du lịch của địa phương.

Việc vận dụng tốt các chính sách giảm nghèo và phát huy các tiềm năng, thế mạnh của địa phương trong phát triển kinh tế đã từng bước giúp người dân vươn lên thoát nghèo bền vững. Trung bình mỗi năm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện đã giảm từ 1,2% đến 1,4%; đến nay tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm còn 3,6%./.

Thu HoàiXem phản hồi

 
Tin khác