Tam Dương tổng kết 10 năm xây dựng nông thôn mới (17/09/2019 14:35)

Sáng ngày 17/9, huyện Tam Dương tổng kết 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2010-2020.

Tính đến tháng 8 năm 2019, huyện Tam Dương có 11/12 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới và đã hoàn thành 7/9 tiêu chí huyện nông thôn mới. Trong quá trình xây dựng NTM, huyện đã huy động được gần 2.900 tỷ đồng; nhân dân tự nguyện hiến trên 100.000m2 đất; ủng hộ gần 90.000 ngày công phục vụ cho các chương trình xây dựng NTM. Sau gần 10 năm thực hiện xây dựng NTM, bộ mặt nông thôn Tam Dương đã có nhiều đổi mới. Các mô hình phát triển sản xuất có hiệu quả được chú ý nhân rộng. Người dân đã áp dụng khá tốt tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nâng cao chất lượng - hiệu quả sản xuất, nhất là các sản phẩm thế mạnh của huyện, góp phần nâng cao thu nhập, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được cải thiện. Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn từ 15,4 triệu đồng năm 2011 lên 37,58 triệu đồng/người năm 2018./.

Phương LiênXem phản hồi

 
Tin khác