Tam Dương xây dựng ngành nông nghiệp phát triển bền vững (01/09/2019 09:23)

Nhằm hướng tới nền sản xuất nông nghiệp bền vững, có chất lượng cao, tăng thu nhập cho người nông dân trên mỗi đơn vị diện tích canh tác, huyện Tam Dương đã thực hiện chính sách thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, khuyến khích người dân chuyên canh sản xuất hàng hóa, xây dựng được các sản phẩm đặc trưng.

Bắt đầu đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp từ năm 2017, đến nay, anh Đỗ Trung Kiên, thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam Dương đã có hơn 1 ha dưa lưới và các loại hoa cao cấp theo tiêu chuẩn Vietgap. Tại đây, toàn bộ quy trình sản xuất đều được kiểm soát chặt chẽ, từ phân bón đến nguồn nước, nhằm tạo ra những nông sản có chất lượng và an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng.

Để thúc đẩy sự phát triển nông nghiệp, các cấp chính quyền huyện Tam Dương đã tập trung chỉ đạo thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao chất lượng sản phẩm, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, đảm bảo sản xuất hiệu quả và bền vững; xây dựng nhiều cơ chế, chính sách thông thoáng nhằm thu hút các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp. Trong đó, lĩnh vực trồng trọt bước đầu đã hình thành những cánh đồng mẫu lớn như; mô hình sản xuất rau Viet Gap ở Vân Hội; dưa chuột An Hòa đạt giá trị từ 150-200 triệu đồng/ha/năm.

Với những kết quả đã đạt được, là động lực để ngành nông nghiệp huyện Tam Dương tiếp tục có bước tiến mạnh mẽ, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, góp phần hiện thực hóa đề án Tái cơ cấu Nông nghiệp gắn với chuyển đổi lao động vùng nông thôn./.

Đặng ThưởngXem phản hồi

 
Tin khác