Tận dụng quỹ đất trồng cây vụ Đông (25/11/2019 12:00)

Trong khi nhiều diện tích đất sản xuất nông nghiệp ở vụ Đông của bà con nông dân bị bỏ trống, thì 40 ha diện tích đất sản xuất của Trung tâm Giống cây trồng tỉnh đều được tận dụng để trồng nên những cánh đồng bí xanh tốt, cung cấp sản phẩm chất lượng cao, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho người tiêu dùng.

Trung tâm Giống cây trồng của tỉnh đảm nhiệm trồng 2 vụ lúa, để sản xuất lúa giống cung cấp cho bà con nông dân. Trong mấy năm gần đây, tận dụng diện tích sẵn có tại các Trại sản xuất Vũ Di và Mai Nham, Trung tâm đã khuyến khích công nhân trồng cây vụ Đông, không lãng phí đất trong vụ Đông. Trung tâm đã lựa chọn cây bí hàng hóa để đưa vào trồng trong vụ Đông, hiện nay cây bí đang trong thời gian cho thu hoạch hoa và ngọn, một số diện tích sắp cho thu hoạch quả.

Theo đánh giá của Trung tâm, thời tiết năm nay rất thuận lợi cho cây bí phát triển, bước đầu những công nhân trong các trại sản xuất đang thu hoạch hoa và ngọn bí, trong khoảng 2 tuần tới một số diện tích trồng bí sẽ cho thu hoạch quả, dự kiến năng suất bí trong vụ này sẽ đạt khoảng từ 4-5 tạ/sào, mang lại thu nhập cho công nhân tại đây./.

Thùy LinhXem phản hồi

 
Tin khác