Tăng cường các biện pháp quản lý, cưỡng chế thu hồi nợ thuế (11/12/2018 15:00)

Sáng ngày 11/12, đồng chí Lê Duy Thành, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã có buổi làm việc với Đoàn liên ngành đôn đốc thu hồi nợ thuế đối với các doanh nghiệp nợ lớn về tiền sử dụng đất.  

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Duy Thành nhấn mạnh, tỉnh sẽ quan tâm cùng ngành thuế để đảm bảo hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu thu ngân sách năm 2018, đồng thời cụ thể hóa chỉ đạo của Bộ Tài chính, HĐND, UBND tỉnh về tăng cường các biện pháp quản lý nợ thuế, cưỡng chế thu hồi nợ thuế, giảm nợ đọng thuế.

Trước đó, Đoàn liên ngành đã làm việc với đại diện Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Thành Công Vĩnh Phúc và Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Yên Lạc - Thăng Long để đôn đốc thu hồi nợ tiền sử dụng đất đối với dự án đầu tư của doanh nghiệp. Cục Thuế tỉnh cho biết: các doanh nghiệp chưa chấp hành đúng các quy định của Luật quản lý Thuế, không nộp đầy đủ, kịp thời các khoản thuế vào ngân sách nhà nước mặc dù cơ quan thuế đã thông báo nhiều lần cũng như áp dụng các biện pháp cưỡng chế. Trong đó, Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Thành Công Vĩnh Phúc còn nợ hơn 70 tỷ đồng tiền sử dụng đất và tiền chậm nộp. Đại diện Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Thành Công Vĩnh Phúc cam kết đến 25/12/2018 sẽ nộp 40 tỷ đồng tiền thuế sử dụng đất và đến quý III năm 2019 công ty sẽ hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế. Đối với Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Yên Lạc - Thăng Long, hiện còn nợ hơn 14 tỷ đồng tiền sử dụng đất và tiền chậm nộp. Doanh nghiệp cam kết đến 25/12/2018 sẽ nộp 100% số tiền thuế sử dụng đất còn nợ ngân sách.

Nhân dịp này, Đoàn liên ngành yêu cầu các công ty thực hiện nghĩa vụ thuế đối với ngân sách nhà nước, nếu quá hạn, cơ quan thuế sẽ thực hiện các biện pháp cưỡng chế theo quy định của pháp luật để thu hồi đủ số tiền nợ thuế. Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ cho phép doanh nghiệp chuyển nhượng, cho thuê dự án, chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong dự án khi nào doanh nghiệp đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính. Theo kế hoạch, Đoàn kiểm tra liên ngành sẽ làm việc với 9 doanh nghiệp để đôn đốc, thu hồi nợ tiền sử dụng đất với mục tiêu truy thu khoảng 400 tỷ tiền nợ thuế sử dụng đất của các doanh nghiệp đóng góp vào thu ngân sách của tỉnh năm 2018./.

Ngọc AnhXem phản hồi

 
Tin khác