Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai (04/06/2020 18:09)

Trong nhiệm kỳ qua, công tác quản lý Nhà nước về đất đai ở Vĩnh Phúc đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào việc thực hiện có hiệu quả mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Tăng cường thực hiện công tác quản đất đai trên địa bàn, thời gian qua Huyện Vĩnh Tường là địa phương đi đầu trong việc ngăn chặn và xử lý các vi phạm về đất đai. Với quan điểm “dễ làm trước, khó làm sau”, nhằm mục tiêu ngăn chặn và xử lý kịp thời, tiến tới chấm dứt các vụ việc vi phạm mới phát sinh, kiên quyết xử lý nghiêm tất cả các trường hợp vi phạm. Toàn huyện đã xử lý 81/94 trường hợp vi phạm đất đai mới phát sinh trong năm 2019; tổ chức tháo dỡ, xử lý 91/2.845 trường hợp vi phạm từ 01/7/2014 trở về trước với diện tích xử lý 0,9ha.

Theo thống kê, toàn tỉnh có trên 17.000 trường hợp vi phạm, vướng mắc về đất đai, trong đó có gần 13.100 trường hợp tự ý lấn chiếm, chuyển đổi mục đích sử dụng đất trái phép; trên 600 trường hợp đã thu tiền sử dụng đất nhưng chưa được giao đất; trên 4.050 trường hợp chưa được công nhận và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đặc biệt, trong số gần 13.100 trường hợp tự ý lấn chiếm, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép, có đến gần 11.450 trường hợp vi phạm từ thời điểm 1/7/2014 trở về trước. Riêng trong 3 năm gần đây, cơ quan chức năng đã lập hồ sơ xử lý hơn 7.000 trường hợp tự ý lấn chiếm, chuyển đổi mục đích sử dụng đất trái phép với diện tích 240,66ha.

Để tập trung xử lý triệt để các trường hợp vi phạm về đất đai, UBND tỉnh đã yêu cầu UBND các huyện, thành phố, nhất là cấp xã tăng cường công tác quản lý về đất đai; chỉ đạo xử lý nghiêm túc, kiên quyết không để xảy ra trường hợp phát sinh mới xảy ra trên địa bàn; xử lý nghiêm các cán bộ tiếp tay, né tránh bỏ mặc sai phạm hoặc xử lý kiểu chỉ mang tính hình thức. Nhờ đó, công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến tích cực.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng đã thực hiện có hiệu quả công tác lập, điều chính quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất cho các địa phương; phê duyệt thu hồi đất, cho phép chuyển mục đích; thực hiện giao, cho thuê đất; thẩm định, xác định giá đất; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Với những kết quả bước đầu trong việc chấn chỉnh, xử lý vi phạm pháp luật về đất đai trên địa bàn tỉnh, đã kịp thời ngăn chặn, xử lý hiệu quả các vi phạm, thiết thực đưa việc quản lý đất đai đi vào nền nếp. Đây cũng là tiền đề quan trọng để Vĩnh Phúc tiếp tục đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể về công tác quản lý đất đai, tài nguyên môi trường trong nhiệm kỳ tới./.

Lưu TrườngXem phản hồi

 
Tin khác