Tăng cường phối hợp tuyên truyền về công tác quân sự, quốc phòng (14/03/2019 16:30)

Sáng ngày 14/3, Bộ Tư lệnh Quân khu II tổ chức hội nghị gặp mặt với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn Quân khu. Chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; Thiếu tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu II. 

Năm 2018, Quân khu II đã phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn Quân khu trong công tác tuyên truyền về các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; tuyên truyền thường xuyên, kịp thời các ngày lễ kỷ niệm lớn, các nhiệm vụ chính trị của lực lượng vũ trang quân khu; nhiệm vụ đấu tranh chống diễn biến hòa bình trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa; phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch; tuyên truyền hoạt động đối ngoại quốc phòng. Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các cơ quan thông tấn báo chí đã thảo luận, đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp tuyên truyền về các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng, an ninh trên địa bàn Quân khu trong năm 2019 và những năm tiếp theo.

Phát biểu tại hội nghị, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Nguyễn Thế Kỷ mong muốn Bộ Tư lệnh Quân khu II, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn Quân khu II tiếp tục phối hợp với Đài Tiếng nói Việt Nam trong công tác tuyên truyền về thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và trong công tác quân sự, quốc phòng. Đài Tiếng nói Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, thường xuyên trao đổi về chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao chất lượng công tác phối hợp tuyên truyền trong thời gian tới.

Đánh giá cao công tác phối hợp tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các cơ quan thông tấn báo chí với Quân khu II, Thiếu tướng Trịnh Văn Quyết đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các cơ quan báo chí tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Quân khu II trong tuyên truyền các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, trọng tâm là nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; hoạt động của lực lượng quân đội giúp dân phát triển kinh tế; phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai. Tuyên truyền phát triển kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng, an ninh; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch. Chủ động nắm chắc, dự báo đúng tình hình phục vụ tốt Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Các cơ quan của Quân khu II và Bộ Chỉ huy Quân sự các tỉnh trên địa bàn Quân khu tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa để phóng viên các cơ quan báo chí tuyên truyền kịp thời các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của lực lượng vũ trang Quân khu II./.

Văn Hải Xem phản hồi

 
Tin khác