Tăng cường xử lý vi phạm pháp luật về đất đai và đấu tranh với các loại tội phạm (07/08/2019 16:05)

Sáng ngày 7/8, UBND tỉnh tổ chức hội nghị triển khai các chỉ thị, đề án, quy định, kế hoạch của UBND tỉnh về phòng ngừa, ngăn chặn, chống lấn chiếm và xử lý vi phạm về đất đai, quy trình, thủ tục cưỡng chế thu hồi đất; đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động cầm đồ, tín dụng đen và một số nhiệm vụ an ninh trật tự những tháng cuối năm 2019 trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Tuấn Khanh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương, chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn trong tỉnh.

 

Theo đề án phòng ngừa, ngăn chặn, chống lấn chiếm đất và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai trên địa bàn tỉnh, năm 2019 chấm dứt các vụ việc vi phạm về đất đai mới phát sinh, giải quyết ít nhất 20% số vụ việc vi phạm. Từ năm 2020 đến năm 2023, mỗi năm giải quyết ít nhất từ 15 đến 20% số vụ việc vi phạm và đến năm 2024, giải quyết xong toàn bộ số vụ, việc vi phạm pháp luật về đất đai. Đề án chỉ rõ 7 nhiệm vụ trọng tâm 3 nhóm giải pháp cũng như phân công nhiệm vụ cụ thể cho các sở ngành chức năng, chính quyền các địa phương trong công tác phòng ngừa, ngăn chặn và chống lấn chiếm đất đai trên địa bàn tỉnh.

Hội nghị đã quán triệt quyết định số 28/2019 của UBND tỉnh quy định về việc thực hiện và trách nhiệm của các cơ quan trong công tác kiểm đếm bắt buộc, cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc và cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất trên địa bàn tỉnh và các chỉ thị, kế hoạch tổ chức thực hiện của UBND tỉnh; đề án của Công an tỉnh về tăng cường công tác quản lý, phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh cầm đồ, tín dụng đen.

Tham luận của các địa phương, các ngành chức năng đã chỉ rõ những kinh nghiệm đồng thời đề xuất một số giải pháp trong phòng ngừa chống lấn chiếm đất đai, giải phóng mặt bằng và đấu tranh với các loại tội phạm liên quan đến hoạt động cầm đồ, tín dụng đen.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì nhấn mạnh: những nội dung được quán triệt là các vấn đề quan trọng, cấp bách trong giai đoạn hiện nay nhằm đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội, giữ vững kỷ cương pháp luật, chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức Đại hội Đảng các cấp. Đối với công tác triển khai phòng ngừa, ngăn chặn, chống lấn chiếm và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Công an tỉnh, UBND các huyện, thành phố tổ chức rà soát đánh giá xác định cụ thể các vụ việc vi phạm trên địa bàn; phân loại rõ từng loại vi phạm, theo từng thời điểm của pháp luật về đất đai; đề xuất biện pháp giải quyết cụ thể đối với từng vụ việc.

UBND các địa phương kiên quyết xử lý cưỡng chế những trường hợp vi phạm. Sở Tài nguyên và Môi trường có văn bản hướng dẫn UBND cấp huyện, cấp xã tổ chức rà soát, đánh giá, phân loại vụ việc vi phạm pháp luật về đất đai. Các sở ngành địa phương thiết lập đường dây nóng để tiếp nhận thông tin phản ánh về các hành vi, vi phạm pháp luật về đất đai. Sở Xây dựng phối hợp các sở ngành liên quan cập nhật điều chỉnh bổ sung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân phát triển các loại hình sản xuất kinh doanh, dịch vụ. Cấp ủy Đảng, MTTQ, các đoàn thể tăng cường lãnh đạo, tuyên truyền cho đảng viên, đoàn viên, hội viên gương mẫu chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về đất đai. Các cơ quan báo chí của tỉnh tập trung công tác tuyên truyền triển khai thực hiện Đề án.

Đối với quy định về việc thực hiện và trách nhiệm của các cơ quan trong công tác kiểm đếm bắt buộc, cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc và cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì yêu cầu chủ đầu tư các dự án phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức công bố công khai phương án quy hoạch, vị trí công trình, hướng tuyến công trình để mọi người dân được biết, có giải pháp không để người dân tạo lập tài sản trái phép trên đất đã thu hồi. Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thành phố hướng dẫn các chủ đầu tư lập hồ sơ thu hồi đất; lập phương án GPMB đảm bảo đúng trình tự thủ tục theo quy định của pháp luật.

Đối với công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh cầm đồ, tín dụng đen, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì yêu cầu cần tổ chức quán triệt thực hiện nghiệm túc, có hiệu quả Chỉ thị, Kế hoạch của Chính phủ và UBND tỉnh về nội dung trên; tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về cho vay trong các giao dịch dân sự; thông báo những phương thức, thủ đoạn cho vay lãi nặng, các hành vi đòi nợ trái pháp luật, hậu quả của tín dụng đen.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì yêu cầu các sở ngành chức năng rà soát, nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật nhằm khắc phục những vướng mắc, bất cập liên quan đến hoạt động vay mượn trong giao dịch dân sự, các quy định về cấp phép, quản lý, giám sát, kiểm tra hoạt động kinh doanh, các quy định về xử phạt hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng đen; triển khai tổ công tác liên ngành kiểm tra, xử lý nghiêm các cơ sở kinh doanh cầm đồ, đòi nợ và cơ sở kinh doanh có nghi vấn hoạt động tín dụng đen. Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân các cấp khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án liên quan đến hoạt động tín dụng đen nhằm răn đe, giáo dục, phòng ngừa chung./.

Ngọc AnhXem phản hồi

 
Tin khác