Tạo bước chuyển trong lựa chọn cán bộ (18/08/2019 09:35)

Việc lựa chọn, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ là một trong những khâu quan trọng, có tính chất quyết định trong công tác cán bộ của cơ quan quản lý Nhà nước. Trên cơ sở đó, sẽ lựa chọn được đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý có tâm, có tầm, đủ khả năng gánh vác trọng trách trên cương vị được giao. Chính vì vậy, việc sàng lọc, lựa chọn đội ngũ cán bộ kế cận cho Đại hội đảng các cấp đã và đang được nhiều địa phương trong tỉnh tích cực triển khai thực hiện.

Trước mỗi kỳ đại hội, vấn đề nhân sự luôn được dư luận quan tâm. Yêu cầu đặt ra là phải chọn được những nhân tố có đầy đủ phẩm chất, trong đó tài và đức, thậm chí đạo đức phải được đặt lên hàng đầu. Từ sự chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, hiện nay, các địa phương đã tập trung đưa ra các giải pháp nhằm lựa chọn đội ngũ cán bộ kế tiếp là những nhân tố mới có đức, có tài, có uy tín, có triển vọng cho nhiệm kỳ 2020-2025.

Một trong những yếu tố quan trọng nhằm lựa chọn ra đội ngũ cán bộ xứng tầm, đang được các địa phương thực hiện đó là tập trung đánh giá cán bộ ở nhiều khía cạnh như những biểu hiện về chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống; bên cạnh đó, việc đánh giá cũng được xem xét quá trình thực hiện nhiệm vụ, cũng như việc làm cụ thể của mỗi cán bộ.

Đặc biệt, trong công tác lựa chọn, quy hoạch cán bộ, các địa phương đã tập trung thực hiện theo đúng tinh thần Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị đó là chú trọng giới thiệu những nhân tố mới, đủ đức, đủ tài, thực sự là những hạt nhân nòng cốt, có thể gánh vác trọng trách.

Để xây dựng được đội ngũ cán bộ thực sự có đủ đức, đủ tài, đủ năng lực để lãnh đạo địa phương phát triển, thì vấn đề đánh giá để lựa chọn cán bộ cần được thực hiện một cách thường xuyên và công tâm. Đặc biệt, cần quyết tâm loại bỏ những cán bộ có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống ra khỏi cấp ủy, tạo bước chuyển mới trong công tác lựa chọn cán bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển hiện nay./.

Trường Giang Xem phản hồi

 
Tin khác