Tạo diện mạo mới cho đô thị Vĩnh Yên và Phúc Yên (15/05/2019 18:00)

Chiều ngày 15/5, đồng chí Nguyễn Văn Trì – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì nghe các đơn vị báo cáo tình hình thu gom, xử lý rác thải; cây xanh và chiếu sáng đô thị; thu gom, xử lý và thoát nước thải trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên và thành phố Phúc Yên. 


Theo báo cáo của các sở, ngành, địa phương, đơn vị, công tác thu gom, xử lý rác thải, xử lý nước thải, hệ thống cây xanh, điện chiếu sáng đô thị tại hai thành phố Vĩnh Yên và Phúc Yên thời gian qua đã có những chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, tình hình môi trường, đô thị nói chung vẫn còn nhiều hạn chế, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị và cuộc sống của người dân.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì yêu cầu các sở, ngành, địa phương, đơn vị tiếp tục thực hiện tốt công tác thu gom, xử lý rác thải, nước thải, hệ thống cây xanh, điện chiếu đô thị; trong đó tập trung giải quyết vấn đề cấp bách về môi trường, thu gom xử lý rác thải, nước thải; đẩy nhanh tiến độ quy hoạch, xây dựng khu xử lý rác thải, nước thải tập trung của 2 thành phố và của tỉnh; đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa các đơn vị dịch vụ công ích; đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án ngập lụt của tỉnh; tăng cường quản lý trật tự đô thị, hành lang giao thông. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì giao Sở Xây dựng chủ trì xây dựng Đề án Đô thị văn minh, lịch sự, sạch đẹp, an toàn trình UBND tỉnh xem xét áp dụng tại thành phố Vĩnh Yên và thành phố Phúc Yên. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì cũng yêu cầu thành phố Vĩnh Yên và thành phố Phúc Yên tập trung xây dựng đô thị văn minh, an toàn; phấn đấu xây dựng thành phố Vĩnh Yên đạt chuẩn đô thị loại I và thành phố Phúc Yên đạt chuẩn đô thị loại II; Riêng thành phố Vĩnh Yên cần tập trung xây dựng, tạo dựng một diện mạo mới hướng đến kỷ niệm 120 năm đô thị Vĩnh Yên và các ngày lễ lớn của tỉnh./.

Lưu TrườngXem phản hồi

 
Tin khác