Tạo sức mạnh từ sự đồng thuận (28/01/2020 17:38)

Cùng với quy hoạch các khu xử lý rác thải tập trung và bố trí các bãi rác tạm, hỗ trợ xây dựng lò đốt rác, và gần đây nhất là chương trình xây dựng rãnh thoát nước thải, cho thấy Vĩnh Phúc đã có nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ bảo vệ môi trường cho các địa phương. Tuy nhiên, để giải quyết triệt để tình trạng ô nhiễm môi trường nông thôn, bên cạnh sự vào cuộc của các ngành chức năng rất cần sự đồng thuận từ chính người dân.

Hàng trăm mét rãnh thoát nước, kết hợp với đường hoa vừa được làm mới dọc các trục đường của thôn Đồng Sinh, xã Tân Lập, huyện Sông Lô chào đón năm mới đã giải quyết được tình trạng ô nhiễm môi trường mà người dân nơi đây phải chịu đựng nhiều năm nay.

Như nhiều địa phương khác, khi bắt tay vào triển khai xây dựng rãnh thoát nước xã Tân Lập cũng gặp không ít khó khăn, nhất là nhiều người dân còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại. Với quan điểm “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”, nên khi thực hiện chính quyền xã Tân Lập đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, nêu cao tinh thần gương mẫu của cán bộ, đảng viên và nêu cao tinh thần dân chủ trong quá trình thực hiện. Chính từ cách làm này đã tạo được niềm tin trong dân, người dân đã tích cực tham gia đóng góp công sức và tiền của để cùng với Nhà nước xây dựng hệ thống rãnh thoát nước, giải quyết ô nhiễm môi trường nông thôn.

Khi cấp ủy, chính quyền địa phương đã tạo được niềm tin và sự động thuận của người dân thì mọi việc khó khăn trong giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường nông thôn đều có thể giải quyết nhanh chóng.

Trường Giang

 Xem phản hồi

 
Tin khác