Tạo việc làm cho lao động nữ khu vực miền núi (18/09/2019 09:15)

Dạy nghề, tạo việc làm, tăng thu nhập không những giúp chị em phụ nữ ổn định cuộc sống mà còn tạo ra bước chuyển trong công tác giải quyết việc làm cho người dân. Nhận thức được điều này, với sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể Hội Phụ nữ huyện Sông Lô đã tạo mọi điều kiện thuận lợi giúp các hội viên có việc làm và thu nhập ổn định.

Nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của hội viên, các cấp Hội từ huyện xuống đến địa phương đã xây dựng nội dung, công tác phối hợp hỗ trợ, giúp đỡ chị em phụ nữ vốn vay, dạy nghề và tìm kiếm việc làm. Các cấp Hội đã thành lập được các tổ tiết kiện vay vốn, thường xuyên tuyên truyền, hỗ trợ  kịp thời về vốn vay cho các chị em phát triển kinh tế; đồng thời mở các lớp tập huấn khoa học kỹ thuật sản xuất, kinh doanh dịch vụ, thành lập doanh nghiệp. Các cấp Hội cũng đã vận động các chi hội phụ nữ thôn xây dựng quỹ, nhóm tiết kiệm tạo điều kiện cho hội viên vay vốn tham gia phát triển kinh tế.

Ngoài ra, Hội chủ động phối hợp với các cơ sở sản xuất tại địa phương, ưu tiên tuyển dụng, sắp xếp việc làm cho các chị em phụ nữ. Nhiều mô hình sản xuất đã thu hút đông đảo lao động là nữ, có cơ sở có đến 60 lao động là người địa phương, trong đó có nhiều chị em là dân tộc thiểu số với mức lương thu nhập bình quân từ 3,7 đến 5 triệu đồng/người/tháng và các chế độ đãi ngộ khác.

Không tìm kiếm việc làm tại chỗ, các cấp Hội đã thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ lao động đi làm việc có thời hạn tại nước ngoài.  

Nhiều hộ gia đình khá giả, cuộc sống dần có sự thay đổi về vật chất tinh thần đã cho thấy những hiệu quả đem lại từ việc quan tâm đến công tác giải quyết, tạo việc làm cho chị em phụ nữ nhất là chị em phụ nữ là dân tộc thiểu số./.

Tiến TrangXem phản hồi

 
Tin khác