Tập huấn cán bộ dân quân tự vệ (11/12/2018 09:10)

Bộ CHQS tỉnh tập huấn cán bộ Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã; phường, thị trấn, cơ quan, tổ chức.

Đại tá Nguyễn Thế Hải, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh yêu cầu trong quá trình tập huấn, các cán bộ Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã; phường, thị trấn, cơ quan, tổ chức phải chấp hành nghiêm quy định của lớp học, kỷ luật quân đội, pháp luật của Nhà nước; nắm chắc nội dung học tập. Sau đợt tập huấn từng cán bộ nắm vững nội dung cơ bản và phương pháp tiến hành theo đúng chức trách nhiệm vụ, vận dụng sáng tạo những nội dung đã học vào tình hình thực tế, phát huy thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao

Trong thời gian 5 ngày, hơn 260 đồng chí là cán bộ Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã; phường, thị trấn, cơ quan, tổ chức trong tỉnh được nghiên cứu, học tập nội dung cơ bản pháp luật về Dân quân tự vệ, chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam, tổ chức, phương pháp huấn luyện chiến thuật chiến đấu Dân quân tự vệ, huấn luyện điều lệnh đội ngũ tay không, Dân quân tự vệ làm công tác dân vận quần chúng, tham gia xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, một số nội dung cơ bản về luật nghĩa vụ quân sự, giáo dục quốc phòng an ninh, dự bị động viên và động viên quốc phòng, biên giới quốc gia và an ninh quốc gia./.

Minh Phương/Bộ CHQS tỉnhXem phản hồi

 
Tin khác