Tập huấn kỹ thuật sản xuất nông nghiệp (11/08/2019 18:11)

Phòng Kinh tế thành phố Vĩnh Yên tổ chức tập huấn kỹ thuật sản xuất nông nghiệp tốt cho 150 đối tượng là bà con nông dân và cán bộ nông nghiệp cơ sở của 08 xã, phường trên địa bàn thành phố.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe phổ biến nội dung cơ bản chính sách mới về tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2020, nhất là những chính sách được triển khai trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên. Trong đó, có Quyết định 06 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định hỗ trợ áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, thủy sản và hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020 . 

Thu Hà/Trung tâm VHTT&TT TP Vĩnh Yên

 Xem phản hồi

 
Tin khác