Tập huấn Luật Công an nhân dân (27/11/2019 09:17)

Công an tỉnh vừa tổ chức hai lớp tập huấn Luật Công an nhân dân năm 2018 cho lãnh đạo chỉ huy và cán bộ chiến sỹ các đơn vị trong toàn lực lượng.

Luật Công an nhân dân năm 2018 gồm 07 chương, 46 điều; so với Luật năm 2014 tăng 01 điều, sửa đổi, bổ sung 40 điều, giữ nguyên 03 điều. Luật Công an nhân dân năm 2018 có nhiều quy định mới quan trọng về hệ thống tổ chức của CAND; về chức vụ, chức danh, cấp bậc hàm cao nhất đối với chức vụ của sĩ quan CAND; điều chỉnh nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Công an để nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; xác định Công an xã, thị trấn là Công an chính quy thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật CAND; bổ sung quy định về công nghiệp an ninh để xứng tầm với vai trò của công nghiệp an ninh trong nền công nghiệp quốc gia theo chỉ đạo của Đảng và quy định của Hiến pháp năm 2013…

Tại buổi tập huấn các học viên đã được giới thiệu những nội dung cơ bản của Luật Công an nhân dân năm 2018, một số điểm mới trong Luật có liên quan đến công tác tổ chức cán bộ và chế độ, chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an nhân dân; những nội dung có liên quan đến việc triển khai thực hiện việc bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã, thị trấn. Thông qua đó, nhằm quán triệt nghiêm túc những nội dung của Luật Công an nhân dân 2018 và phổ biến, tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ để nắm vững và thi hành Luật thống nhất, đúng quy định./.

Lan Hương/Công an tỉnhXem phản hồi

 
Tin khác