Tập huấn Luật phòng chống tham nhũng năm 2018 (25/03/2019 14:12)

Sáng ngày 25/3, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn Luật phòng chống tham nhũng năm 2018 và quán triệt, phổ biến Thông tư số 03/2018 của Bộ Tư pháp quy định bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Đồng chí Vũ Chí Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.


Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang nhấn mạnh công tác phòng chống tham nhũng là nhiệm vụ chính trị quan trọng đã và đang được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm. Để thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, đồng chí đề nghị các cấp, các ngành tích cực vào cuộc, nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu cơ quan đơn vị; tập trung thực hiện tốt từ khâu phòng ngừa, xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, tuyên truyền các nội dung có trọng tâm, trọng điểm; tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật phải gắn với các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; đặc biệt, cần xác định rõ đối tượng cần được tuyên truyền.

Thông qua lớp tập huấn, giúp cho các học viên hiểu toàn diện hơn về Luật phòng chống tham nhũng năm 2018 và những nội dung quan trọng của bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, từ đó áp vận dụng vào điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị mình./.

Trường GiangXem phản hồi

 
Tin khác