Tập huấn tuyên truyền, phổ biến luật đê điều cho các xã ven đê (11/08/2019 18:13)

Tại xã Đồng Ích huyện Lập Thạch ,Chi cục thủy lợi tỉnh tập huấn tuyên truyền, phổ biến luật đê điều theo Quyết định số 35/2017/QĐ của UBND tỉnh Vĩnh Phúc; Nghị định số 104/NĐ của Chính phủ cho các xã ven đê.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được truyền đạt các nội dung về: Quyết định ban hành quy định về trách nhiệm phối hợp trong công tác quản lý, xử lý vi phạm pháp luật về đê điều trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; Quy định về trách nhiệm phối hợp trong công tác quản lý vi phạm pháp luật về đê điều trên địa bàn tỉnh VĨnh Phúc. Nghị định quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều của Chính phủ; Luật đê điều, Luật phòng, chống thiên tai và các văn bản hướng dẫn.Thông qua lớp tập huấn giúp các học viên nắm được nội dung của Luật đê điều và nêu cao trách nhiệm của mình trong công tác bảo vệ đê điều ở địa phương. 

Thanh Hương/Trung tâm VHTT-TT huyện Lập ThạchXem phản hồi

 
Tin khác