Tập trung làm tốt công tác chuẩn bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ các cấp trên địa bàn thành phố Vĩnh yên (29/02/2020 15:51)

Đồng chí Phạm Hoàng Anh, Ủy viên BTV tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vĩnh Yên chủ trì hội nghị triển khai nhiệm vụ tuyên truyền, tổ chức, phục vụ Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của trung ương và của tỉnh về công tác chuẩn bị tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đến nay, thành phố đã xây dựng hoàn thiện dự thảo báo cáo chính trị lần 2, đã thảo luận trong Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố và tiếp tục hoàn chỉnh dự thảo báo cáo, xin ý kiến đóng góp qua các hội nghị bảo đảm kế hoạch đề ra. Đối với cấp cơ sở, các địa phương, đơn vị đã cơ bản hoàn thiện dự thảo báo cáo chính trị và đang tổ chức các hội nghị tham gia ý kiến đóng góp vào các dự thảo văn kiện đại hội theo kế hoạch. Về công tác nhân sự, Ban Thường vụ Thành ủy đã xây dựng kế hoạch và hoàn thành việc rà soát, bổ sung nguồn quy hoạch các chức danh diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, các chức danh diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý. Hiện nay đang tiến hành thẩm định tiêu chuẩn chính trị nguồn quy hoạch và nguồn tái cử để chuẩn bị công tác nhân sự. Đại hội điểm cấp cơ sở của thành phố tổ chức trong tháng 3/2020, Đảng bộ phường Hội hợp được chọn làm điểm; Thí điểm Bí thư Đảng bộ phường được bầu tại Đại hội. Đại hội Đảng bộ thành phố dự kiến tổ chức trong tháng 6/2020.

Kết luận hội nghị, Bí thư thành ủy Phạm Hoàng Anh nhấn mạnh: Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân. Do vậy, công tác tuyên truyền đặc biệt quan trọng, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng trong toàn Đảng bộ thành phố. Bí thư thành ủy Phạm Hoàng Anh đề nghị Tiểu ban tuyên truyền, tổ chức, phục vụ Đại hội bám sát kế hoạch tuyên truyền của Tỉnh ủy để triển khai, đồng thời bổ sung các khẩu hiệu tuyên truyền mang tính đặc trưng của địa phương. BTV nhất trí thành lập 03 tổ giúp việc, giao nhiệm vụ cho các đồng chí Thường trực thành ủy phụ trách, chỉ đạo các tổ. Đối với cấp cơ sở chuẩn bị tốt cơ sở vật chất phục vụ Đại hội và kế hoạch tổ chức Đại hội. Nội dung tuyên truyền cần tập trung vào những kết quả đạt được, những thành tựu về kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ qua; những quan điểm, chủ trương định hướng lớn, những nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá của thành phố và tuyên truyền kết quả Đại hội Đảng bộ các cấp từ cấp cơ sở, thành phố và cấp tỉnh; Đẩy mạnh các phong trào thi đua, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, công tác chỉnh trang đô thị chào mừng Đại hội Đảng.

Thu Hà/Trung tâm VHTT-TT TP Vĩnh Yên

 Xem phản hồi

 
Tin khác