Tập trung nguồn lực xây dựng nông thôn mới (08/03/2019 09:55)

Sau gần 7 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay, toàn tỉnh có100/112 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 89%; 2 huyện Yên Lạc và Bình Xuyên đã đạt chuẩn nông thôn mới; thành phố Vĩnh Yên và thành phố Phúc Yên đã hoàn thiện hồ sơ trình Hội đồng Trung ương xét công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2018.

Để có 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019, cùng với tăng cường chỉ đạo các địa phương tập trung triển khai thực hiện, hoàn thiện các tiêu chí, Vĩnh Phúc sẽ dành trên 60 tỷ đồng từ nguồn vốn đầu tư công cho chương trình xây dựng nông thôn mới, trong đó, chuyển cân đối về ngân sách cấp huyện 56,9 tỷ đồng. Nguồn vốn này chủ yếu được dùng để kiên cố hóa kênh mương loại III tại một số xã thuộc các huyện Vĩnh Tường, Tam Dương, Yên Lạc, Sông Lô, Tam Đảo và thành phố Phúc Yên. Các huyện đã được phân bổ nguồn vốn để xây dựng các công trình giao thông, cơ sở vật chất văn hóa, xây dựng chợ và xử lý môi trường./.

 Nguyễn ToànXem phản hồi

 
Tin khác