Thẩm định, xét công nhận xã Văn Quán đạt chuẩn nông thôn mới (15/05/2019 14:28)

Đoàn thẩm định Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới của tỉnh do đồng chí Trần Ngọc Oanh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm trưởng đoàn tiến hành thẩm định, xét công nhận xã Văn Quán, huyện Lập Thạch đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018.


Từ năm 2011 - 2018, tổng kinh phí đầu tư cho chương trình NTM trên địa bàn xã là gần 175 tỷ đồng, trong đó  nhân dân đóng góp trên 28 tỷ đồng. Trong 8 năm, toàn xã bê tông hóa được hơn 36 km các đường trục xã và liên xã, trục thôn và liên thôn, đường ngõ xóm được cứng hóa đạt 100%; Hệ thống thủy lợi được đầu tư, đảm bảo tỷ lệ đất nông nghiệp được tưới và tiêu nước chủ động đạt 80% trở lên. Toàn xã có 16/16 nhà văn hóa thôn và khu thể thao phục vụ cộng đồng được đầu tư đạt chuẩn. Mô hình kinh tế trang trại phát triển mạnh, là hướng đi đúng mang lại hiệu quả cao cho người dân. Nhờ đó, thu nhập bình quân đầu người toàn xã năm 2018 đạt trên 31 triệu đồng/người/năm. Đến hết năm 2018, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn hơn 4%.

Sau khi khảo sát, kiểm tra thực tế các tiêu chí, Đoàn thẩm định thống nhất đánh giá xã Văn Quán đủ các tiêu chí xã nông thôn mới. Thay mặt Đoàn thẩm định, đồng chí Trần Ngọc Oanh đề nghị xã rà soát, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ  theo yêu cầu của thành viên đoàn thẩm định, để trình Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018; tiếp tục quan tâm duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí. Đồng thời, chỉ đạo khai thác hiệu quả công năng sử dụng các tiêu chí, nhất là tiêu chí Cơ sở vật chất văn hóa./.

Thùy LinhXem phản hồi

 
Tin khác