Thẩm tra báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị cử tri (19/06/2019 15:12)

Sáng ngày 19/6, Ban Pháp chế HĐND tỉnh phối hợp với Ban Kinh tế - Ngân sách và Ban Văn hóa xã hội HĐND tỉnh tổ chức thẩm tra báo cáo của UBND tỉnh tổng hợp kết quả giải quyết kiến nghị cử tri trước và sau kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVI. Đồng chí Lê Thị Phương Hoa, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì buổi thẩm tra.


Theo báo cáo của UBND tỉnh, trước và sau kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khóa XVI, cử tri trong toàn tỉnh đã có ý kiến, kiến nghị đối với 42 vấn đề. Sau khi nhận được ý kiến, kiến nghị của cử tri, Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo và giao nhiệm vụ yêu cầu Giám đốc các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND cấp huyện tập trung chỉ đạo, thực hiện giải quyết kiến nghị cử tri đảm bảo kịp thời, đúng quy định của pháp luật. Phần lớn các ý kiến, kiến nghị phản ánh của cử tri đúng với thực tế. Tính đến ngày 10-5, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện đã giải quyết, trả lời, cung cấp thông tin xong đối với 17 kiến nghị, chiếm 40,3% và có 25 nội dung kiến nghị đang tiếp tục được giải quyết.

Kết luận buổi thẩm tra, đồng chí Lê Thị Phương Hoa, Trưởng Ban Pháp chế, HĐND tỉnh đề nghị văn phòng UBND tỉnh tổng hợp, tham mưu giúp lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện khắc phục một số hạn chế trong trả lời ý kiến của cử tri như: Một số nội dung còn trả lời chung chung, vòng vo chưa cụ thể nên cử tri tiếp tục kiến nghị; thời gian cập nhật kết quả giải quyết ý kiến cử tri. Đề nghị Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục bổ sung kết quả giải quyết kiến nghị cử tri từ ngày 10/5 đến nay để hoàn thiện báo cáo./.

Tạ HươngXem phản hồi

 
Tin khác