Thẩm tra các tờ trình về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công (14/10/2019 18:03)

Sáng ngày 14/10, tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Kinh tế -Ngân sách, HĐND tỉnh thẩm tra dự thảo Nghị quyết phân khai, điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2019 và điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020; Dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công gồm: Chủ trương đầu tư công Tăng cường trang thiết bị theo lộ trình số hóa giai đoạn II; chủ trương đâu tư công cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 309B, đoạn từ QL2B đến đường tỉnh 309. Đồng chí Nguyễn Mạnh Thắng, Ủy viên thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì buổi thẩm tra.


Tờ trình về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công Tăng cường trang thiết bị theo lộ trình số hóa giai đoạn II do Đài PT-TH Vĩnh Phúc làm chủ đầu tư nhằm nâng cao chất lượng sản xuất và phát sóng chương trình truyền hình theo lộ trình số hóa của Chính phủ.

Tờ trình về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư công cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 309B, đoạn từ quốc lộ 2B đến đường tỉnh 309 do Sở Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư, có chiều dài 6,6km đi qua các xã Kim Long, Hướng Đạo, huyện Tam Dương; thời gian thực hiện từ 2019-2021.

Tờ trình về việc đề nghị bổ sung danh mục Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 (theo Nghị quyết số 16 ngày 3/5/2019 của HĐND tỉnh) đối với các dự án đầu tư từ nguồn vốn tăng thu, tiết kiệm chi, dự phòng ngân sách… giai đoạn 2, UBND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh bổ sung vào danh mục đầu tư công trung hạn 2016-2020 tổng số 9 dự án với tổng kế hoạch vốn là trên 117 tỷ đồng; xem xét hỗ trợ theo mục tiêu cho cấp huyện với tổng số vốn là 80 tỷ đồng.

Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020 và điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2019, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh điều chỉnh cắt giảm gần 1.160 tỷ đồng vốn Kế koạch đầu tư công trung hạn ở một số ngành, lĩnh vực không sử dụng hết vốn giao và chuyển sang cho 10 ngành, lĩnh vực cần điều chỉnh tăng vốn. UBND tỉnh cũng đề nghị HĐND tỉnh điều chỉnh giảm trên 63,6 tỷ đồng nguồn vốn Kế hoạch đầu tư công năm 2018 được phép kéo dài sang năm 2019 và chuyển số vốn này cho các dự án đã quyết toán dự án hoàn thành còn thiếu vốn và dự án chuyển tiếp cần bổ sung vốn; điều chỉnh giảm 206,4 tỷ đồng của 43 dự án không có khả năng giải ngân hết vốn được giao đến hết ngày 31/12/2019 và bổ sung nguồn vốn này cho Quỹ phát triển đất. Đối với nguồn vốn Kế hoạch đầu tư công năm 2019, UBND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh điều chỉnh giảm 27,7 tỷ đồng từ các dự án đã quyết toán hoàn thành còn thừa vốn và bổ sung nguồn vốn này sang đầu tư xây dựng 02 dự án chuyển tiếp của lĩnh vực quân sự và 01 dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp nông thôn.

Kết luận buổi thẩm tra, đồng chí Nguyễn Mạnh Thắng nhất trí với nội dung của các tờ trình, dự thảo Nghị quyết và đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giao thông Vận tải, Đài PT-TH phối hợp với Văn phòng HĐND tỉnh hoàn thiện Tờ trình, dự thảo Nghị quyết có bản thuyết minh tóm tắt chủ trương kế hoạch đầu tư, báo cáo giải trình ý kiến của HĐND tỉnh và các cơ quan liên quan trước khi trình lên kỳ họp HĐND tỉnh sắp tới./.

Hà GiangXem phản hồi

 
Tin khác