Thẩm tra dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XVI (25/11/2019 16:18)

Sáng ngày 25/11, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thẩm tra dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về thực hiện chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Mạnh Thắng, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì buổi thẩm tra. Dự có đồng chí Nguyễn Ngọc Bình, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.


Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về thực hiện chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2025 với tổng kinh phí khoảng 46 tỷ đồng. Trong đó, hỗ trợ chi phí tư vấn xây dựng liên kết; hạ tầng phục vụ liên kết; hỗ trợ khuyến nông, đào tạo, tập huấn và giống, vật tư, bao bì, nhãn mác sản phẩm… Qua đó giải quyết những vấn đề về quy mô sản xuất, đầu ra cho sản phẩm, quản lý nguồn gốc chất lượng sản phẩm. Tại hội nghị, đa số các đại biểu đồng tình với kết cấu, bố cục của dự thảo Nghị quyết và cho rằng, nội dung dự thảo văn bản cơ bản đảm bảo hợp Hiến, hợp pháp và tính thống nhất trong hệ thống pháp luật. Đồng thời, các đại biểu đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu, xem xét điều chỉnh về phạm vi quy định của Nghị quyết; làm rõ nội dung cần hỗ trợ và sửa lại tên Nghị quyết thành “Nghị quyết của HĐND tỉnh về quy định chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh”.

Kết luận buổi thẩm tra, đồng chí Nguyễn Mạnh Thắng, Trưởng Ban Kinh tế- Ngân sách HĐND tỉnh đồng tình với sự cần thiết ban hành Nghị quyết; đồng thời đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp thu ý kiến của các đại biểu để bổ sung, hoàn thiện dự thảo nghị quyết để trình tại kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh khóa XVI sắp tới.

*Chiều ngày 25/11, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tiếp tục thẩm tra tờ dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh điều chỉnh bổ sung Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030. Đồng chí Nguyễn Mạnh Thắng, Ủy viên thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì buổi thẩm tra.

Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh điều chỉnh bổ sung Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030, chỉ tiêu về diện tích nhà ở bình quân đến năm 2025 là 31,3 m2/người; tổng diện tích nhà ở tăng thêm là hơn 6 triệu m2 sàn; nâng cao tỷ lệ nhà ở kiên cố đạt 99%, giảm tỷ lệ nhà ở thiếu kiên cố và đơn sơ còn 1%. Đến năm 2030, chỉ tiêu về diện tích nhà ở bình quân là 35m2; tổng diện tích nhà ở tăng thêm trên 11,1 triệu m2 sàn; tỷ lệ nhà ở kiên cố và bán kiên cố đạt 100 %, không còn nhà ở thiếu kiên cố và đơn sơ. Dựa trên mục tiêu phát triển các loại nhà ở và suất vốn đầu tư xây dựng nhà ở, dự kiến vốn, cơ cấu nguồn vốn phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh đến năm 2025 cần trên 43,2 nghìn tỷ đồng và đến năm 2030 cần 91,3 nghìn tỷ đồng. Qũy đất để phát triển nhà ở đến năm 2025 cần trên 315ha, đến năm 2030 cần 1070ha.

Kết luận buổi thẩm tra, đồng chí Nguyễn Mạnh Thắng đề nghị Sở Xây dựng hoàn thiện các nội dung, có báo cáo tiếp thu, giải trình các ý kiến của các thành viên đoàn thẩm tra; đảm bảo tính thống nhất, rõ ràng các số liệu đề cập trong văn bản trình tại kỳ họp thứ 14 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI./.

 

Kim LiênXem phản hồi

 
Tin khác