Tháo gỡ khó khăn một số dự án văn hóa (25/11/2019 18:18)

Chiều ngày 25/11, đồng chí Vũ Việt Văn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo về tiến độ triển khai và đề xuất tháo gỡ khó khăn một số dự án do ngành quản lý.

Theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, hiện nay ngành quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình văn miếu tỉnh và Dự án khu đào tạo vận động viên thể dục thể thao tỉnh, cả 02 dự án này đang gặp một số khó khăn cần tháo gỡ. Riêng đối với Dự án đầu tư xây dựng công trình văn miếu tỉnh theo kế hoạch sẽ phải hoàn thành trong năm 2019, tuy nhiên đến nay vẫn còn một số hạng mục của gói thầu số 1, số 4, số 6 và số 7 chưa hoàn thành do điều chỉnh bổ sung thêm một số hạng mục công trình. Còn đối với Dự án khu đào tạo vận động viên thể dục thể thao tỉnh gặp một số khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác đền bù giải phóng mặt bằng chưa thực hiện xong khiến cho một số hạng mục công trình chưa có mặt bằng để thi công, dẫn đến chậm tiến độ; bên cạnh đó một số hạng mục theo thiết kế không phù hợp cần được điều chỉnh, bổ sung.

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn khẳng định đây là hai công trình trọng điểm của tỉnh. Do vậy, đồng chí đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và UBND huyện Tam Dương tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đảm bảo tốt tiến độ các hạng mục. Đối với Dự án đầu tư xây dựng công trình Văn Miếu tỉnh đồng chí đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tập trung đôn đốc đơn vị thi công để hoàn thành tất cả các gói thầu trước ngày 31/12/2019. Riêng đối với dự án khu đào tạo vận động viên thể dục thể thao tỉnh, đồng chí đề nghị UBND huyện Tam Dương phải tập trung hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng để chủ đầu tư có mặt bằng để triển khai thi công. Riêng đối với các nội dung đề xuất của của Chủ đầu tư, đồng chí đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu cân đối, bổ sung nguồn vốn đảm bảo các công trình được triển khai thi công đảm bảo tiến độ./.

Thu HoàiXem phản hồi

 
Tin khác