Thầy cô thay đổi hướng tới trường học hạnh phúc (12/12/2019 17:58)

Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội thảo với chủ đề “Thầy cô thay đổi hướng tới trường học hạnh phúc”.

Tại hội thảo chuyên gia Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng cán bộ quản lý các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường học trên địa bàn tỉnh đã cùng nhau trao đổi các nội dung xoay quanh: Khái niệm, quan điểm, mục tiêu, cách thức xây dựng, yếu tố cấu thành để xây dựng trường học hạnh phúc. Đồng thời, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm, cụ thể hóa các tiêu chí và định hướng các giải pháp trên cơ sở đó thống nhất đưa ra những điểm chung để áp dụng triển khai hiệu quả  xây dựng trường học hạnh phúc phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh nói chung và mỗi đơn vị trường học nói riêng.

Thông qua hội thảo nhằm tạo sự chuyển biến căn bản trong nhận thức, hành động về đạo đức và nâng cao kỹ năng ứng xử sư phạm hướng tới sự chuẩn mực trong ứng xử, đạo đức nhà giáo. Xây dựng môi trường giáo dục giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, ngăn ngừa, đấu tranh với các hành vi thiếu chuẩn mực đạo đức cũng như các hành vi làm tổn thương đến danh dự, nhân phẩm đội ngũ nhà giáo và học sinh, qua đó thực hiện hiệu quả việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết 29 của Bộ Chính trị./.

Thu HoàiXem phản hồi

 
Tin khác