Thiết bị phục vụ dạy học cho học sinh lớp 1 (21/05/2019 08:52)

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 05/2019 về thiết bị dạy học tối thiểu lớp 1 với mục đích tạo sự chủ động trong việc mua sắm, tự làm, sưu tầm, bảo quản và sử dụng thiết bị dạy học tại các cơ sở giáo dục tiểu học từ năm học 2020 - 2021. Thông tư 05/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức có hiệu lực vào ngày hôm nay, 21/5/2019.

Buổi học cuối kỳ 2 của lớp 1B, Trường Tiểu học Sơn Lôi A, huyện Bình Xuyên diễn ra trong không khí sôi nổi giữa cô và trò khi nhiều thiết bị dạy học được cô giáo Vũ Thị Thanh Tâm đưa vào sử dụng, tạo hứng thú cho học sinh lớp 1, những em chỉ cách đây gần 1 năm vẫn chỉ là những trẻ mầm non.

Học sinh lớp 1 là những bước khởi đầu của 12 năm học phổ thông, do vậy, Bộ Giáo dục và Đào tạo rất quan tâm đến việc đầu tư thiết bị dạy học cho học sinh lớp 1 tại các trường tiểu học. Từ khi Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 05/2019 về thiết bị dạy học tối thiểu lớp 1, Trường tiểu học Sơn Lôi A huyện Bình Xuyên đã tích cực rà soát thiết bị dạy học để có kế hoạch mua sắm, bổ sung cho phù hợp với yêu cầu của thông tư.

Phòng Thiết bị tại Trường Tiểu học Hương Canh B huyện Bình Xuyên là nơi nhà trường bảo quản các thiết bị dạy học cho học sinh tiểu học trong đó có các thiết bị dạy học cho khối 1. Từ khi có Thông tư 05 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhà trường đã chỉ đạo các bộ phận chức năng rà soát thiết bị để tiếp tục đầu tư trong thời gian tới.

Thông tư 05/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định rõ danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 1 bao gồm: Môn Toán, môn Tiếng Việt, môn Tự nhiên và Xã hội, môn Âm nhạc, môn Mĩ thuật cho 1 phòng học bộ môn, môn Giáo dục thể chất, môn Đạo đức, hoạt động trải nghiệm và thiết bị dùng chung. Căn cứ vào Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 1 ban hành kèm theo Thông tư, Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm chỉ đạo việc mua sắm, tự làm, sưu tầm, bảo quản và sử dụng thiết bị phục vụ dạy học tại các trường tiểu học bắt đầu từ năm học 2020 - 2021./.

Ngọc AnhXem phản hồi

 
Tin khác