Thu hút đầu tư ảnh hưởng do Covid-19 (03/06/2020 17:37)

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 những tháng đầu năm nên hoạt động xúc tiến, thu hút các nhà đầu tư đến với tỉnh gặp nhiều khó khăn, đây cũng là nguyên nhân chính dẫn đến kết quả thu hút vốn FDI đạt thấp trong 5 tháng đầu năm.

Trong 5 tháng đầu năm 2020, các KCN trên địa bàn tỉnh thu hút được 9 dự án FDI mới và 17 lượt tăng vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký hơn 88 triệu USD. Trong đó, vốn cấp mới gần 25 triệu USD và vốn tăng thêm hơn 63 triệu USD, bằng 25% về vốn đầu tư so với cùng kỳ năm 2019 và đạt 27% kế hoạch năm. Có 2 dự án DDI mới và 1 lượt tăng vốn đầu tư với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn gần 400 tỷ đồng, trong đó, vốn cấp mới hơn 380 tỷ đồng và vốn tăng thêm hơn 13 tỷ đồng, tăng 23% về số vốn đầu tư so với cùng kỳ năm 2019, đạt 48% kế hoạch năm.

Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp; tạo điều kiện để các chuyên gia tại các doanh nghiệp nước ngoài quay trở lại làm việc. Đồng thời, tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác xúc tiến đầu tư tại chỗ, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu thu hút đầu tư năm 2020./.

Hải ĐăngXem phản hồi

 
Tin khác