Thu hút đầu tư cần cách tiếp cận mới (28/01/2020 17:36)

Sau hơn 20 năm tái lập tỉnh, kinh tế xã hội của Vĩnh Phúc đã có những bước phát triển vượt bậc, thu ngân sách tăng cao, thu hút đầu tư nước ngoài trở thành điểm sáng của cả nước. Tuy nhiên, quá trình phát triển cũng đã bắt đầu bộc lộ những bất cập, hạn chế, sự phụ thuộc quá lớn của nền kinh tế vào khu vực có vốn đầu tư nước ngoài, hay thu nhập bình quân đầu người còn chưa tương xứng với quy mô của nền kinh tế, đã và đang đặt ra bài toán cơ cấu lại nền kinh tế để có cách tiếp cận mới trong công tác thu hút đầu tư.

Năm 2019, tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 35.000 tỷ đồng, tăng 26% so với dự toán, đứng thứ 4 khu vực phía Bắc và thứ 8 trên toàn quốc. Đây là số thu cao nhất từ trước đến nay, tuy nhiên trong tổng thu ngân sách nguồn thu từ khu vực đầu tư nước ngoài chiếm khoảng 65%, trong đó chủ yếu là nguồn thu từ 2 doanh nghiệp Toyota và Honda.

Tính đến hết năm 2019, tổng số dự án còn hiệu lực trên địa bàn tỉnh còn khoảng 1.140 dự án, gồm 755 dự án DDI với tổng vốn đầu tư đăng ký trên 80 nghìn tỷ đồng và 384 dự án FDI với tổng vốn đầu tư trên 5 tỷ USD. Số lượng dự án nhiều song nguồn vốn đầu tư lại thấp, bên cạnh đó sự đóng góp cho tăng trưởng, cũng như quy mô nền kinh tế của các doanh nghiệp DDI vẫn còn rất hạn chế. Vấn đề này đã được nhiều chuyên gia kinh tế, các nhà quản lý đề cập đến tại Hội thảo khoa học nâng cao thu nhập và phúc lợi của người dân Vĩnh Phúc đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Bên cạnh việc tập trung thu hút các dự án đầu tư trong nước, đặc biệt là các dự án có quy mô lớn, việc cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ cho cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn phát triển được coi là yếu tố then chốt trong phát triển kinh tế Vĩnh Phúc giai đoạn mới.

Thay đổi trong cách tiếp cận thu hút đầu tư giai đoạn mới, được coi là yếu tố quyết định để Vĩnh Phúc tiếp tục hoàn thành mục vừa duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế vừa đảm bảo yếu tố phát triển bền vững, nâng cao thu nhập cho người dân.

 Hải Đăng

 Xem phản hồi

 
Tin khác