Thu ngân sách Nhà nước đạt 43% dự toán năm (04/07/2020 14:10)

Mặc dù dịch Covid-19 đã tác động mạnh mẽ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp, ảnh hưởng lớn đến các nguồn thu ngân sách. Song, với sự chỉ đạo, điều hành kịp thời của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và sự nỗ lực của toàn ngành thuế, 6 tháng đầu năm tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn vẫn đạt 43% dự toán năm.

Để hoàn thành mục tiêu thu ngân sách Nhà nước trong bối cảnh dịch Covid-19 có tác động mạnh mẽ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 6 tháng đầu năm, bên cạnh việc tập trung thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp như: gia hạn tiền nộp thuế, miễn tiền chậm nộp, ngành thuế tỉnh cũng đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thu ngân sách từ các lĩnh vực còn dư địa như: các hoạt động chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng doanh nghiệp, giao dịch liên kết, thương mại điện tử, các khoản thu liên quan đến đất đai. Đồng thời, đôn đốc quyết toán các khoản thu thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp, các khoản thu từ đất, thu phí, lệ phí; tăng cường công tác chống thất thu và gian lận thuế; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước. Nhờ đó, 6 tháng đầu năm, tổng thu đạt trên 14.300 tỷ đồng, đạt 43% dự toán năm và bằng 88% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa đạt trên 12.600 tỷ đồng, đạt 43% so với dự toán và bằng 89% so với cùng kỳ; thu hải quan đạt trên 1.700 tỷ đồng, đạt 42% dự toán giao và bằng 86% so với cùng kỳ./.

Hải ĐăngXem phản hồi

 
Tin khác