Thúc đẩy nuôi trồng thủy sản phát triển (17/09/2019 09:08)

Nhờ có các cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất, hoạt động nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh đạt kết quả tăng trưởng khá và chuyển dịch tích cực theo hướng thâm canh, góp phần tăng năng suất và hiệu quả kinh tế cho người nuôi.

Vĩnh Phúc được đánh giá là một trong những địa phương có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển thủy sản, với tổng diện tích mặt nước khoảng 5.600 ha, sản lượng nuôi trồng tính đến tháng 8/2019 ước đạt trên 12.000 tấn. Xác định phát triển thủy sản theo hướng thâm canh bền vững sẽ góp phần quan trọng tăng thu nhập cho nông dân và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ở khu vực nông thôn, tỉnh đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất thủy sản trong tổng thể phát triển sản xuất nông nghiệp. Như Nghị quyết 201/2015 của HĐND tỉnh về một số chính sách hỗ trợ thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2020 đã và đang tạo động lực để các hoạt động nuôi trồng thủy sản phát triển mạnh hơn.

Nhiều giải pháp đã được cơ quan chức năng, các địa phương tích cực triển khai để thúc đẩy phát triển thủy sản, trong đó, tập trung rà soát và tổ chức cải tạo các vùng trũng để mở rộng diện tích nuôi trồng thủy sản; xây dựng các mô hình điểm nuôi thủy sản thâm canh, bán thâm canh với các loại giống cá mới như rô phi đơn tính dòng Đường Nghiệp, chép lai 3 máu, từ đó làm cơ sở để nhân rộng ra toàn tỉnh; tăng cường hỗ trợ về giống, hướng dẫn kỹ thuật, xúc tiến mở rộng thị trường tiêu thụ.

Các biện pháp trên giúp người dân thay đổi tập quán nuôi trồng thủy sản từ quảng canh, quảng canh cải tiến sang bán thâm canh và thâm canh; mạnh dạn đầu tư đưa các giống mới vào sản xuất, sử dụng thức ăn tinh, thức ăn công nghiệp trong nuôi cá; áp dụng đồng bộ các biện pháp kỹ thuật về con giống, về thức ăn, chăm sóc, quản lý và phòng, chống dịch bệnh, đầu tư thêm máy móc trang thiết bị để hoạt động nuôi trồng thủy sản được bài bản, chuyên nghiệp và bảo vệ môi trường sống./.

Thùy LinhXem phản hồi

 
Tin khác