Thực hiện nghiêm công tác Phòng chống tham nhũng (22/05/2020 19:40)

Sáng 22/5, Đoàn kiểm tra của Ban Nội chính Tỉnh ủy do đồng chí Nguyễn Thành Dũng - Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã làm việc với Đảng ủy, Ban giám đốc Đài PT-TH tỉnh về việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác Phòng chống tham nhũng.


Trong giai đoạn từ tháng 1 năm 2016 đến tháng 12 năm 2019, Đảng ủy Đài PT-TH tỉnh đã quan tâm chỉ đạo, quán triệt triển khai các văn bản của Đảng, Nhà nước, của tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng. Chỉ đạo triển khai thực hiện thông qua Nghị quyết cấp ủy, đồng thời, lồng ghép tuyên truyền thông qua cuộc họp giao ban, chi bộ hằng tháng, hàng Quý và các đợt học tập Nghị quyết của Đảng. Bên cạnh đó, Đài cũng đã ban hành văn bản chỉ đạo điều hành như: Ban hành quy chế làm việc của Đảng ủy, cơ quan; Quy chế chi tiêu nội bộ; Đề án vị trí việc làm; Quy định về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của cán bộ, viên chức và lao động trong cơ quan… Chú trọng việc thực hiện kê khai và công khai tài sản của đối tượng phải kê khai, công khai tài chính, cũng như các hoạt động của đơn vị. Với đặc thù là cơ quan truyền thông của tỉnh, Đài đã tích cực đổi mới nội dung hình thức tuyên truyền về phòng chống tham nhũng. Từ tháng 1/2016 đến 12 năm 2019, Đài đã thực hiện phát trên sóng phát thanh, truyền hình trên 2.200 tin, bài, phóng sự, mục và các chuyên mục có nội dung tuyên truyền về phòng chống tham nhũng… Quan tâm ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý như:  áp dụng phần mềm quản lý nhân sự, duyệt tin bài theo hệ thống phần mềm điện tử để giảm áp lực và chi phí trong hoạt động.

Kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Nguyễn Thành Dũng ghi nhận những kết quả đạt được của Đài PT-TH tỉnh trong thời gian qua; đồng thời, đề nghị Đảng ủy, lãnh đạo Đài PT-TH tỉnh cần điều chỉnh, bổ sung các nội dung đoàn công tác đã chỉ ra. Bên cạnh đó, tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí;  phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác phòng chống tham nhũng; Triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng gắn với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Trường Giang

 Xem phản hồi

 
Tin khác