Tiếp tục đổi mới hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội (14/05/2019 18:15)

Chiều ngày 14/5, Đoàn Kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết 10 năm thực hiện kết luận số 62 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội và sơ kết 5 năm thực hiện kết luận số 102 của Bộ Chính trị về hội quần chúng do đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Trưởng đoàn kiểm tra đã có buổi kiểm tra tại Tỉnh ủy Vĩnh Phúc. 

Tham gia đoàn kiểm tra có đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; đồng chí Thào Xuân Sùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Làm việc với đoàn có đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh; đồng chí Trần Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh.


Sau 10 năm thực hiện kết luận 62 của Bộ Chính trị, các tổ chức trong hệ thống chính trị các cấp trong tỉnh đã triển khai nghiêm túc, tạo bước chuyển trong nhận thức về vị trí, vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội trong thời kỳ mới và trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền đối với MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội. Các cuộc vận động, các phong trào thi đua thu hút đông đảo nhân dân tham gia hưởng ứng. Việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể từng bước chuyển biến tích cực, hướng mạnh về cơ sở, lấy hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua là thước đo đánh giá hàng năm. Sau 5 năm thực hiện kết luận 102 của Bộ Chính trị, số lượng các tổ chức hội quần chúng trên địa bàn tỉnh đã phát triển mạnh về số lượng, hoạt động của các tổ chức hội trên địa bàn tỉnh từng bước đi vào nền nếp, chất lượng được nâng lên với hình thức, nội dung thiết thực thu hút được quần chúng nhân dân tham gia sinh hoạt, hoạt động hội. Các hội thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước.

Phát biểu làm rõ hơn kết quả Vĩnh Phúc đạt được và những nội dung đoàn kiểm tra quan tâm liên quan đến việc thực hiện kết luận 62 và kết luận 102 của Bộ Chính trị, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan cho biết: Vĩnh Phúc luôn tạo điều kiện và tập trung nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và các hội quần chúng. Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền của MTTQ và các đoàn thể, chính trị xã hội, các hội quần chúng. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn các bộ, ban, ngành Trung ương tiếp tục quan tâm giúp đỡ Vĩnh Phúc để Vĩnh Phúc đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội và thúc đẩy phát triển KT-XH của Vĩnh Phúc.

Đánh giá cao kết quả Vĩnh Phúc đạt được trong thực hiện kết luật số 62 và kết luận số 102 của Bộ Chính trị, đồng chí Trương Thị Mai đề nghị Vĩnh Phúc tiếp tục nâng cao nhận thức về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể - chính trị xã hội; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của nhà nước đối với hoạt động MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội và các hội quần chúng trong tình hình mới. Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực làm công tác vận động quần chúng.

Đồng chí Trương Thị Mai đề nghị tỉnh tiếp tục phát huy vai trò, giám sát phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, các hội quần chúng trong tham gia giám sát, phản biện xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng vững mạnh./.

Văn Hải

 Xem phản hồi

 
Tin khác