Tiếp tục hoàn thiện thể chế, tinh gọn bộ máy (16/07/2019 16:11)

Sáng ngày 16/7, Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu Vĩnh Phúc có lãnh đạo Sở Nội vụ; đại diện một số sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bộ Trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân đề nghị trong 6 tháng cuối năm 2019, Ngành Nội vụ tiếp tục khẩn trương thẩm định biên chế năm 2020, tham mưu cấp có thẩm quyền giải quyết các khó khăn về tổ chức bộ máy của các cơ quan chuyên môn và biên chế sự nghiệp thuộc lĩnh vực giáo dục và y tế; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện và kiên quyết xử lý những sai phạm trong thực thi công vụ; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính. Tập trung triển khai thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021; triển khai thực hiện Đề án sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan trong hệ thống chính trị đến năm 2030. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính trong cơ quan hành chính các cấp, thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo hướng hiện đại, tạo thuận lợi người dân và tổ chức./.

Kim LiênXem phản hồi

 
Tin khác