Tiếp tục nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể (09/08/2019 15:00)

Sáng ngày 9/8, Thường trực Tỉnh ủy có buổi làm việc với Liên minh Hợp tác xã tỉnh về kết quả thực hiện Nghị quyết số 13 ngày 18/3/2002 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. Đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh và đồng chí Trần Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng chủ trì buổi làm việc. Cùng dự có đồng chí Lê Duy Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành.


Thực hiện Nghị quyết số 13 của Ban Chấp hành Trung ương, Liên minh HTX tỉnh đã triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung Nghị quyết gắn với các nhiệm vụ chính trị được giao. Liên minh HTX tỉnh đã chủ động tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách phát triển kinh tế tập thể, hỗ trợ các HTX vay vốn ưu đãi; số lượng HTX thành lập mới tăng hàng năm, với nhiều loại hình đa dạng, đến nay, toàn tỉnh có 705 HTX, trong đó có 255 HTX nông nghiệp, 480 HTX phi nông nghiệp; nhiều HTX được sắp xếp lại về quy mô, lĩnh vực hoạt động phù hợp với yêu cầu thực tế tại địa phương; một số HTX chuyển đổi theo Luật HTX năm 2012 đã vươn lên tổ chức sản xuất, kinh doanh hiệu quả. Công tác tổ chức, quản lý của các HTX được củng cố, hạn chế tình trạng thua lỗ; kinh tế tập thể đã góp phần khôi phục, phát triển các ngành nghề thủ công truyền thống, giải quyết việc làm cho nhiều lao động. Liên minh HTX tỉnh đã nghiêm túc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII và sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế theo Đề án số 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Nhiều ý kiến tại buổi làm việc cho rằng để phát huy vai trò của kinh tế tập thể cần tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các mô hình kinh tế tập thể; chỉ đạo, hướng dẫn các HTX chuyển đổi theo Luật HTX năm 2012. Hỗ trợ các HTX về vốn, đất đai, năng lực quản trị, khoa học kỹ thuật, xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. Liên minh HTX tỉnh cần tích cực chủ động đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.

Kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan đề nghị UBND tỉnh tăng cường chỉ đạo chuyển đổi các HTX theo Luật HTX năm 2012. Xác định rõ trách nhiệm của UBND các cấp về vai trò của kinh tế tập thể, xây dựng cơ chế chính sách hỗ trợ các HTX hiện nay, phân loại các HTX để phân bổ nguồn lực phù hợp, xử lý các HTX hoạt động không hiệu quả. Đảng đoàn HĐND tỉnh chỉ đạo giám sát việc thi hành Luật HTX năm 2012. Đối với Liên minh HTX tỉnh cần tập trung làm tốt hơn vai trò đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các thành viên.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan cũng đề nghị Liên minh HTX tỉnh tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng. Đối với các cấp ủy Đảng, chính quyền tiếp tục thực hiện tốt các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương về phát triển kinh tế tập thể gắn với tái cơ cấu nền kinh tế và xây dựng nông thôn mới./.

Văn HảiXem phản hồi

 
Tin khác