Tiếp tục nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể (14/10/2019 18:00)

Chiều ngày 14/10, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết số 13/2002 của Ban chấp hành TƯ Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu Vĩnh Phúc có đồng chí Trần Văn Vinh, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.


Hội nghị đã tập trung đánh giá những kết quả nổi bật sau 15 năm thực hiện nghị quyết số 13 BCH Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; những bài học kinh nghiệm và các giải pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể trong thời gian tới. Hội nghị cũng đã thảo luận về kinh nghiệm đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể đối với các lĩnh vực nông nghiệp, phi nông nghiệp; đánh giá tình hình triển khai thực hiện Luật HTX năm 2012; kinh nghiệm quốc tế về phát triển HTX.

Tại Vĩnh Phúc, sau 15 năm thực hiện nghị quyết số 13 BCH Trung ương Đảng khóa IX đã đạt một số kết quả quan trọng. Số HTX được thành lập hàng năm đều tăng với nhiều loại hình đa dạng; một số HTX được sắp xếp lại về quy mô, lĩnh vực hoạt động; hoạt động của các HTX đã từng bước phục vụ yêu cầu phát triển KTXH, bước đầu gắn kết, lồng ghép với các chương trình, dự án phát triển KTXH; khôi phục phát triển ngành nghề thủ công truyền thống; giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động khu vực nông thôn; thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động. Đến nay toàn tỉnh có 635 HTX với tổng số hơn 230.000 thành viên hoạt động ở các lĩnh vực: Điện, nông nghiệp, vệ sinh môi trường; tín dụng, thương mại dịch vụ, vận tải, xây dựng, tiểu thủ công nghiệp; kinh doanh tổng hợp. Tổng nguồn vốn hoạt động, giá trị tài sản của HTX hơn 3.000 tỷ đồng. Trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện nhiều mô hình kinh tế tập thể hoạt động với cách làm mới, hiệu quả cao như: HTX rau an toàn Vân Hội xanh; HTX dịch vụ nông nghiệp Nhân Lý; HTX dịch vụ môi trường Tân Phong huyện Bình Xuyên, Tam Phúc huyện Vĩnh Tường; HTX vật liệu xây dựng Tuổi trẻ TP Vĩnh Yên.

Kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp quan trọng của kinh tế tập thể đối với nền kinh tế nước ta và đề nghị trong thời gian tới các Bộ ngành Trung ương và các địa phương cần tiếp tục quan tâm phát triển kinh tế tập thể theo các quan điểm chỉ đạo của Đảng, nhà nước; tập trung huy động các nguồn lực để phát triển kinh tế tập thể gắn với việc giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho xã viên; đẩy mạnh nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế và trong nước để phát triển kinh tế tập thể. Phát triển kinh tế tập thể phải xuất phát từ nhu cầu của xã viên và phù hợp với điều kiện của từng địa phương. Bên cạnh đó, cần tiếp tục hoàn thiện các chủ trương, chính sách pháp luật về kinh tế tập thể, đảm bảo lợi ích của các thành viên và các chủ thể khác của kinh tế tập thể trong nền kinh tế nhiều thành phần; đẩy mạnh liên doanh, liên kết, hợp tác giữa các HTX với các doanh nghiệp để nâng cao hiệu quả hoạt động tham gia vào chuỗi giá trị sản phẩm; tiếp tục rà soát các chính sách về hạ tầng, nguồn vốn, đào tạo lao động phục vụ phát triển kinh tế tập thể; khuyến khích đổi mới quản lý, quản trị HTX và phát triển thành viên; phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội trong phát triển kinh tế tập thể.

Phát biểu chỉ đạo sau hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì đề nghị trên cơ sở kết luận của Thủ tướng Chính phủ, Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các sở ngành, địa phương tham mưu cho tỉnh có các văn bản chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể; thực hiện đồng bộ các giải pháp củng cố phát triển các HTX hiện có; nâng cao chất lượng hiệu quả các HTX để đạt mục tiêu HTX kiểu mới; tạo điều kiện thuận lợi để các HTX phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động./.

Ngọc AnhXem phản hồi

 
Tin khác