Tiếp tục nhân rộng mô hình đảm bảo ANTT (12/09/2019 08:15)

Là địa phương giáp ranh với thủ đô Hà Nội và tỉnh Thái Nguyên do vậy tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn thành phố Phúc Yên tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp. Trước tình hình đó, Công an thành phố Phúc Yên đã tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chú trọng xây dựng các mô hình tự phòng, tự quản về an ninh, trật tự. 

Flammingo Đại Lải Resort đóng trên địa bàn xã Ngọc Thanh, thành phố Phúc Yên là khu du lịch sinh thái thu hút rất đông khách du lịch đến thăm quan, nghỉ dưỡng, cao điểm có ngày khu nghỉ dưỡng đón tiếp trên 5000 lượt du khách, do vậy tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp về an ninh trật tự. Do vậy, để đảm bảo an ninh trật tự, đơn vị đã chủ động xây dựng các phương án tự phòng, tự quản về an ninh trật tự. Đồng thời, tổ chức ký kết thực hiện quy chế phối hợp trong công tác đảm bảo ANTT với Công an thành phố Phúc Yên. Sau 2 năm triển khai, tình hình ANTT tại khu nghỉ dưỡng Flamingo cơ bản ổn định, không xảy ra các vụ việc phức tạp.

Kết quả đạt được từ các mô hình tự quản về an ninh trật tự sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 07 của Bộ Công an về  “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới"  là tiền đề quan trọng để thành phố Phúc Yên xây dựng và thực hiện kế hoạch tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và xây dựng mô hình “4 an toàn” trong cơ quan, doanh nghiệp, bệnh viện, nhà trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới. Mục tiêu của kế hoạch là đến năm 2020 hoàn thành việc xây dựng mô hình “4 an toàn” đối với 100% các cơ quan, doanh nghiệp, bệnh viện, nhà trường trên địa bàn toàn thành phố theo phân công, phân cấp.

An ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội được giữ vững sẽ góp phần phục vụ đắc lực cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội ở địa phương./.

Tạ HươngXem phản hồi

 
Tin khác